Новини сайту

XXІ Міжнародна науково-практична конференція

опубліковано 19 квіт. 2021 р., 11:09 Рома Кулинич   [ оновлено 19 трав. 2021 р., 22:44 ]

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XXІ Міжнародній науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 20 травня 2021 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

Основні тематичні напрями конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3. Статистичне забезпечення управління економікою.

4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6. Інформаційні технології в економіці.

 Офіційні мови конференції: англійська, українська, румунська і російська.

Форма проведення конференції: очна та дистанційна через Zoom.

 Для участі в конференції Вам необхідно до 10 травня 2021 року надіслати:
  1.  Заявку на участь. 
  2. Надіслати тези, квитанцію про оплату можна як на електронну пошту Roman.Kulynych@gmail.com, так і через сайт:  http://www.kulynych.in.ua/konf/appl1

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі        250 грн(у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на р/р UA718201720344221004200032328, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; призначення платежу – конференція зі статистики

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

3. Збірник тез конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

4. У авторів тез є додаткова можливість опублікувати статтю в науковому журналі Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". Вимоги до матеріалів можна переглянути за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.phpЗапрошення до навчання в аспірантурі зі статистики (економіка)

опубліковано 3 черв. 2020 р., 13:41 Рома Кулинич


Шановні колеги!

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова оголошує у 2020 р. прийом до аспірантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 051 Економіка.

Вартість навчання в аспірантурі становить: 18 тис.грн. без відриву від виробництва; 22 тис.грн. з відривом від виробництва.

До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вишу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.

Програма підготовки передбачає:

1.  Навчання за індивідуальними планами.

2.  Висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій.

3.  Використання наукової бази університету.

4.  Забезпечення науковою та навчально-методичною літературою.

5.  Публікацію наукових досліджень у часописі хмельницького університету управління та права «університетські наукові записки».

Документи, необхідні для вступу в аспірантуру:

Термін подачі документів до 21.08.2020 р. Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки, спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити, а також наукового керівника.

До заяви подаються такі документи:

1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта).

2. Копія довідки про ідентифікаційний код.

3. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копію диплома про визнання).

4. Особовий листок з обліку кадрів, 2 кольорові фотокартки (розміром 3x4 см).

5. Наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.

6. Автобіографія.

7. Копія трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи*.

8. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми)*.

9. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу)*.

10. Посвідчення про складені кандидатські іспити*.

* за наявності.

Заяву в паперовій формі; паспорт; військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних; документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього вступник подає особисто до приймальної комісії.

Детальніше за телефонами: 0382-708080, 0973971280 – д.е.н., проф. Кулинич Роман Омелянович

В Інтернет: http://www.univer.km.ua/http://www.kulynych.in.ua/

 

Ми з радістю допоможемо Вам 
зробити вірний вибір наукового шляху!

 

 

Прес-резюме МНПК 2020

опубліковано 21 трав. 2020 р., 15:27 Рома Кулинич

                    ХХ Міжнародна науково-практична конференція

«Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку»

 

21 травня Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, спільно з партнерами, традиційно розпочала свою роботу щорічна Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки.

Ювілейна двадцята конференція є міжнародною, оскільки нашими партнерами виступили: Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Університет економіки і підприємництва, Хмельницька обласна організація спілки економістів України, Ясський університет імені Олександра Іоана Кузи, Інститут економічних і соціальних досліджень ім. Георге Зане.

Захід цьогоріч дистанційно зібрав, в режимі відео-конференції, найвідоміших представників наукових шкіл України (Києва, Харкова, Дніпра та інших міст і областей України), Молдови та Румунії.

Учасники конференції вели розмову про провідну роль статистики, як науки та практики, в сучасному розвитку ринкових відносин. Особливої уваги було надано темі досягнення країнами-учасницями конференції 17 глобальних Цілей сталого розвитку, зокрема екології та освіти, а також викликам пов’язаних з пандемією.

Провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович виступив з доповіддю на тему: «Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінювання взаємозв’язку економічних явищ». Живий інтерес та обговорення викликали тези учасників пленарного засідання:

1.     Agheorghiesei Daniela-Tatiana, Asandului Laura Anca, Asandului GabrielSustenabilitatea în instituțiile de învățământ superior. Bune practici în universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România”.

2.     Синчак В. П., Грехова О. В.Посилення ролі статистики у підготовці публічних управлінців за дуальною формою навчання”.

3.     Дорогая И. И.Концепция устойчивого развития и управление изменениями компании”.

4.     Мовилэ И. В.Университеты в условиях пандемии Covid-19: сравнительный анализ инструментов дистанционного образования”.

5.     Кобилинська Т. В.Статистичне забезпечення зміни клімату”.

6.     Єлісєєва О. К., Єлісєєв Є.Ю. “Сучасний стан онлайн-навчання і перспективи розвитку”.

Основні теоретичні напрями конференції:

 

1.       Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.       Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3.       Статистичне забезпечення управління економікою.

4.       Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5.       Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6.       Інформаційні технології в економіці.

 

Головна мета ХХ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 70 учасників з усіх регіонів України, Молдови та Румунії, в числі яких 18 докторів та 25 кандидатів наук.

Така увага до нашої Міжнародної науково-практичної конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

За результатами проведення конференції буде підготовлено узагальнення, а також з метою поширення результатів міжнародної науково-практичної конференції збірник матеріалів конференції буде надісланий на адресу бібліотек провідних економічних закладів вищої освіти та на адресу органів державної влади за профілем тематики конференції.


Прес-реліз

опубліковано 20 трав. 2020 р., 23:15 Рома Кулинич   [ оновлено 20 трав. 2020 р., 23:15 ]

Прес-реліз

ХХ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”

 

21 травня в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова традиційно розпочне свою роботу Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки.

Головна мета ХХ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

Цьогорічна конференція набула статусу міжнародної оскільки нашими партнерами виступили: Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Університет економіки і підприємництва, Хмельницька обласна організація спілки економістів України, Ясський університет імені Олександра Іоана Кузи, Інститут економічних і соціальних досліджень ім. Георге Зане.

У Конференції беруть участь працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 60 учасників з усіх регіонів України, Молдови та Румунії, в числі яких 18 докторів та 18 кандидатів наук.

 

1.     Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.     Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3.     Статистичне забезпечення управління економікою.

4.     Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5.     Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6.     Інформаційні технології в економіці.

 

Відкриття конференції відбудеться 21 травня 2020 року о 1000 годині дистанційно через Zoom.

 

Завчасно зареєструватися для відео(аудіо) виступу чи дистанційної присутності - https://us02web.zoom.us/…/tZUucuCtqDwiGNSvlEdJW2lmyXs4_C4JC…

 

Zoom-Конференція: ID 813 5956 7820

 

План роботи конференції:

21 травня 2020 року

830 – 1000

реєстрація учасників конференції.

1000 – 1300

відкриття конференції – перше засідання.

1300 – 1400

перерва на обід.

1400 – 1700

друге засідання.

1700 – 1800

підсумкове засідання – закриття конференції.

 

Регламент роботи конференції

Доповідь              - до 10хв.

Повідомлення     - до 5 хв.

 

 

Контактні телефони: р.т.(0382) 70-20-11;

      (0382) 70-25-42;

            0973971280;

тел./факс: (0382) 71-80-80.

Ел. адреса: Kulynych_Roman@ukr.net

Програма конференції (список тез, що надійшли на конференцію)

опубліковано 17 трав. 2020 р., 10:58 Рома Кулинич   [ оновлено 20 трав. 2020 р., 23:14 ]


Вступне слово ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, академіка Академії наук вищої освіти України

Олега Миколайовича Омельчука.

Вступне слово проректора з наукової діяльності та міжнародних відносин Бєльський державний університет імені Аліку Руссо, доктора психологічних наук, конференциар

Валентини Георгіївни Прицкан.

 

Пленарне засідання

 

1.   

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінювання взаємозв’язку економічних явищ

Кулинич Омелян Іванович

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

2.   

Sustenabilitatea în instituțiile de învățământ superior. Bune practici în universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Agheorghiesei Daniela-Tatiana,

Prof.univ.dr., Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Asandului Laura Anca

Prof.univ.dr., Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Asandului Gabriel

Conf. dr., Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi

 

3.   

Посилення ролі статистики у підготовці публічних управлінців за дуальною формою навчання

Синчак В. П.,

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Грехова О. В.,

Здобувач ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

Хмельницького університету управління та права

імені Леоніда Юзькова

4.   

Концепция устойчивого развития и управление изменениями компании

Дорогая И. И.,

Доцент, доктор экономических наук,

Молдавская Экономическая Академия

 

Доповіді першого засідання

1.   

Tehnologii informaționale pentru sprijinirea educatiei in perioada Covid-19

Dospinescu Nicoleta,

Doctor în științe economice, Conf. Univ..,

Dospinescu Octavian,

Doctor în științe economice, Conf. Univ., 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania

2.   

Университеты в условиях пандемии Covid-19: сравнительный анализ инструментов дистанционного образования

Мовилэ И. В.,

Доктор хабилитат экономических наук, конференциар

Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Молдова

3.   

Насім Талеб: деякі концепти у сфері статистики та інших науках

Михайлов В.С.,

Д.е.н. та к. філос. н., проф.,

НДЦ гуманітарних проблем ЗС України

4.   

Кластерні технології у формуванні стратегії економічного розвитку за умов суперечливих глобалізаційних процесів

Войнаренко М. П.,

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, перший проректор

Хмельницький національний університет

5.   

Cerințele Uniunii Europene faţă de România pe linia dezvoltării durabile şi implicaţiile ce decurg pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Doncean Marilena,

Researcher, 3rd degree, PhD, Romanian Academy – Iasi Branch,

“Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research

6.   

Статистичне забезпечення зміни клімату

Кобилинська Т. В.,

Д.е.н.

Головне управління статистики у Житомирській області

7.   

Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova

Garbuz Veronica,

Doctor în științe economice, lect. univ.,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

8.   

Питання оцінювання валового нагромадження капіталу регіонів України на даних 2012–2018 рр.

Горбачук В.М.,

В.о. завідувача відділу інтелектуальних інформаційних систем, д.ф.-м.н., с.н.с.,

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Казіміров М.А.

Студент

Лугін С.І.,

Студент

Національний університет України «Києво-Могилянська академія»

9.   

Метод статистичних рівнянь залежностей: критерії застосування та основні функції

Кулинич Р. О.,

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

10. 

Merchandisingul o interfață a întreprinderii competitive

Suslenco Alina,

Doctor în științe economice, lect.univ.,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

11. 

Ключевые концепции команд и командообразования: значение виртуальных команд

Билаш Л. Л.,

Доцент, доктор экономических наук,

Молдавская Экономическая Академия

12. 

Особливості статистичного дослідження фондоозброєності у машинобудуванні України

Янковий В. О.,

К.е.н., доцент

Одеський національний економічний університет

13. 

Analiza influenței structurii capitalului asupra situației financiare a întreprinderii

Grițco Diana,

Drd., asistent universitar,

Dumbravanu Lilia,

Drd., asistent universitar,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

14. 

Сучасний стан онлайн-навчання і перспективи розвитку

Єлісєєва О. К.,

Д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Єлісєєв Є.Ю.,

Магістр

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

15. 

Rolul creditării în finanțarea investițiilor sectorului privat al Republicii Moldova

Nichitcin Corina,

Drd., Asist. univ.

Cazac Ianina,

Drd., Asist.univ.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

Доповіді другого засідання

1.   

Artificial intelligence applications in financial diagnosis and analysis methods

Amarfii-Railean Nelli

Associate professor, PhD

Alecu Russo Balti State University

2.   

Сучасний стан ринку кредитних послуг України

Єлісєєва Оксана Костянтинівна,

Д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Бабак К. О.

Магістр

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

3.   

Необхідність використання  економіко-математичних методів і моделей при підготовці фахівців з економіки та управління

Чайковська І.І.

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

4.   

Ризики в аудитi та їх оцінка

Єлісєєва О. К.,

Д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Сiтенко В. О.,

Студент

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

5.   

Статистична оцінка процесів консолідації банків

Ткачук Н. М.,

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

6.   

Факторний аналіз та імітаційне моделювання для дослідження економічних процесів

Потапкіна Л. В.

Викладач спеціальних дисциплін

Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

7.   

Рейтингування регіонів України за рівнем екологічної безпеки

Арзянцева Д. А.,

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Захаркевич Н. П.,

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

8.   

Моделювання втрат і розчарувань туриста у поведінковій теорії

Фасолько Т. М.,

К.е.н., доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

Сем’янчук П. М.,

К.е.н., доцент кафедри підприємництва та спеціальних дисциплін

Хмельницький навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету

9.   

Застосування інформаційних технологій для оптимізації бізнес-процесів на підприємстві

Іванов Р. В.,

Доцент

Мушин І. М.,

Магістр

Качура К. О.,

Магістр

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

10. 

Реалії використання хмарних технологій в управлінні навчальним процесом

Федорчук О.С.,

К.пед.н., доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

11. 

Статистичні підходи до теоретичного визначення економічного зростання та матеріального добробуту населення

Приданникова Ю. Є.,

Аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, заступник начальника відділу інформаційного наповнення веб-сайту управління поширення інформації та комунікацій

Головне управління статистики у Харківській області

12. 

Система показників сталого розвитку громадського транспорту як фактор верифікації процесів прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку міст

Борозенець М.І.,

Аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Національна академія державного управління при Президентові України

13. 

Факторний аналіз у дослідженні банківської сфери України

Бесчастна Д. О.,

Викладач кафедри статистики обліку та економічної інформатики

Асонкіна Є. В.

Студент

Патока Г. В.

Студент

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

14. 

Оцінювання ефективності діяльності національної поліції України

Берцюх Мірослава Зіновіївна

Магістр права, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та ділового права

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

15. 

Економіко-статистичний аналіз ринку кредитних послуг

Бесчастна Д.О.,

Викладач кафедри статистики обліку та економічної інформатики

Галац П.В.,

Студент

Мазниця В.О.

Студент

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

16. 

Управління структурою власного капіталу підприємства

Гордєєва-Герасимова Л. Ю.,

Старший викладач

Савченко Д. В.

Магістрант кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

17. 

Оцінка ринку банківських послуг України

Бесчастна Д.О.,

Викладач, кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

Капуста Є.В.,

Студент, спеціальність «Економіка»

Кузьміна Д.А.

Студент, спеціальність «Економіка»

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

18. 

Удосконалення управління змінами на підприємстві

Корюгін Андрій Валерійович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

19. 

Інтегральне оцінювання рівня виробництва сільськогосподарської продукції країн ЄС

Бесчастна Д.О.,

Викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Цимбал А.В.,

Студент спеціальності 0.51 Економіка

Андрущенко В.О.

Студент спеціальності 0.51 Економіка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

20. 

Проблематика та особливості ведення статистики туристичної галузі

Крушинська А. В.

Старший викладач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

21. 

Використання інформаційних технологій у дослідженнях кризових економічних явищ та впливу пандемії

Джулій Л.В.,

Доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Білорусець Л.М.,

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Хмельницький національний університет

22. 

Комп’ютерна форма обліку в інформаційному забезпеченні системи управління підприємством

Джулій Л.В.,

Доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Білорусець Л.М.,

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Ємчук Л.В.,

Кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Хмельницький національний університет

23. 

Удосконалення нормативно-правових актів з бюджетного відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам як альтернатива податковим розривам з виконання Державного бюджету

Ярмоленко Ю. Ю.,

Аспірант кафедри менеджменту, фінансів,

банківської справи та страхування,

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

Підсумкове засідання

(1700-1800)

XX Міжнародна науково-практична конференція

опубліковано 25 бер. 2020 р., 01:49 Рома Кулинич

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XX Міжнародній науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 21 травня 2020 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

Основні тематичні напрями конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3. Статистичне забезпечення управління економікою.

4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6. Інформаційні технології в економіці.

 Офіційні мови конференції: англійська, українська, румунська і російська.

Форма проведення конференції: очна та дистанційна.

 Для участі в конференції Вам необхідно до 
10 травня 2020 року надіслати:
  1.  Заявку на участь. 
  2. Надіслати тези, квитанцію про оплату можна як на електронну пошту Roman.Kulynych@gmail.com, так і через сайт:  http://www.kulynych.in.ua/konf/appl1

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі        220 грн. (у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на р/р UA858201720314251002202032328, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; призначення платежу – конференція зі статистики

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

3. Збірник тез конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

4. У авторів тез є додаткова можливість опублікувати статтю в науковому журналі Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". Вимоги до матеріалів можна переглянути за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.php

Ми є в Телеграм - долучайтеся!

опубліковано 15 черв. 2019 р., 09:50 Рома Кулинич

Вітаю Вас друзі та колеги! Тепер про новини статистичної конференції можна дізнатися із Телеграм-каналу! Ми є в Телеграм:
t.me/Stat_Conf
Приєднуйтесь та запрошуйте своїх знайомих!

Розсилка збірника тез за результатами конференції

опубліковано 15 черв. 2019 р., 08:50 Рома Кулинич


15 чер
вня 2019 р. було здійснено розсилку поштою збірників тез учасникам XIX Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”. Бажаємо учасникам конференції та зацікавленим у розвитку статистичної науки теплого й доброго літа і міцного здоров'я!

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку»

опубліковано 3 черв. 2019 р., 15:30 Рома Кулинич

23 травня в стінах нашого університету традиційно розпочала свою роботу щорічна Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки.
Цьогорічна конференція набула статусу міжнародної оскільки нашими партнерами виступили: Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Університет економіки і підприємництва, а також Хмельницька обласна організація спілки економістів України.
Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Києва, Харкова та інших міст і областей України та Молдови. Врочисто відкрив конференцію проректор Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат історичних наук, доцент Леонтій Ілліч Чорний. Леонтій Ілліч звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему: «Метод статистичних рівнянь залежностей: функціональні можливості та критерії застосування». Основні теоретичні напрями конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).
2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.
3. Статистичне забезпечення управління економікою.
4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.
5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.
6. Інформаційні технології в економіці.

Головна мета ХIХ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.
У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 79 учасників з усіх регіонів України та Молдови, в числі яких 10 докторів та 38 кандидатів наук.
Така увага до нашої Міжнародної науково-практичної конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

конференція 2019

Результати участі студентів ХУУП ім.Л.Юзькова в ІІ турі Олімпіади зі Статистики

опубліковано 6 трав. 2019 р., 00:33 Рома Кулинич

16-18 квітня 2019 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика». Такого роду державного рівня захід проводився відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 №1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році». В Олімпіаді прийняли участь 46 студентів з 22 закладів вищої освіти України.

До складу Журі Олімпіади увійшли провідні науково-педагогічні працівники Академії та інших вищих навчальних закладів України: Герасименко С.С., завідувач кафедри статистики Академії, д.е.н., професор; Ковтун Н.В., професор кафедри статистики і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор; Червона С.П., доцент кафедри статистики Академії, к.е.н., доцент; Мазуренко О.К., доцент кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.е.н., доцент; Шишкін В.С., провідний науковий співробітник сектору дослідження рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, к.е.н., с.н.с.; Сєрова І.А., доцент кафедри статистики та економічного прогнозування Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, к.е.н., доцент; Назарова О.Ю., доцент кафедри статистики та обліку Харківського національного університету ім.. В.Каразіна, к.е.н., доцент.

Студенти Хмельницького університету управління та права факультету управління та економіки з 46 учасників посіли наступні місця на даному Всеукраїнському заході:

Козак Валерія Юріївна          Хмельницький університет управління та права – 22 місце, Городецька Анастасія Євгеніївна – 31 місце та Булешна Вікторія Анатоліївна – 38 місце у загальнодержавному рейтингу знавців статистичної науки.

Висловлюємо вдячність учасникам, керівництву Хмельницького університету управління та права та організаторам Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика» в Національній академії статистики, обліку та аудиту!

1-10 of 76