Новини сайту

ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку»

опубліковано 29 трав. 2018 р., 23:58 Рома Кулинич   [ оновлено 1 черв. 2018 р., 09:24 ]

24 травня в стінах нашого університету традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Києва, Харкова та інших міст і областей України. Врочисто відкрив конференцію Перший проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права, доктор історичних наук, професор Леонід Леонідович Місінкевич. Леонід Леонідович звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему: «Вибір найкращого статистичного рівняння залежності». Основні теоретичні напрями конференції: 


1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача). 
2. Статистичне забезпечення управління економікою. 
3. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку. 
4. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку. 
5. Інформаційні технології в економіці. 

Головна мета ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем. 
У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, 24 учасники з усіх регіонів України, в числі яких 7 докторів та 8 кандидатів наук. 
Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.


Продовжується реєстрація учасників 18-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”

опубліковано 22 квіт. 2018 р., 14:14 Рома Кулинич

Строк подання заявок для участі в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” продовжено з 15 квітня 2018 року до 10 травня 2018 року.

 

ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” відбудеться 24 травня 2018 року у Хмельницькому університеті управління та права. Реєстрація учасників конференції проводиться до 15 квітня 2013 року. Необхідні документи для участі у роботі науково-практичного заходу:

  • заявка на участь;
  • доповідь;
  •  копія документа про оплату організаційного внеску для участі в конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

 

Електронну форму заявки учасника конференції можна заповнити на сайті у рубриці “Заявка учасника конференції”.

Надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції Kulynych_Roman@ukr.net два файли: тези та квитанцію про оплату організаційного внеску для участі в конференції можна перейшовши за цим посиланням.

 

                                                     Більше за цим посиланням.

ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція

опубліковано 18 лют. 2018 р., 23:28 Рома Кулинич

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 24 травня 2018 року.


Основні тематичні напрями конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Статистичне забезпечення управління економікою.

3. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

4. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

5. Інформаційні технології в економіці.  Для участі в конференції Вам необхідно до 15 квітня 2018 року надіслати:

  1.  Заявку на участь. 
  2. Надіслати тези, квитанцію про оплату можна як на електронну пошту kulynych_roman@ukr.net, так і через сайт:  http://www.kulynych.in.ua/konf/appl1

                      NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі        170 грн. (у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на р/р 31559264232328 в ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013, ЗКПО 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права; призначення платежу – конференція зі статистики.

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку» (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

3. Збірник тез конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

4. За бажанням авторів відбудеться публікація статей у науковому часописі Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”, який включено до переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних, економічних наук та наук з державного управління.

5. Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у науковому часописі “Університетські наукові записки”, можна переглянути за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.php. Вартість публікації однієї сторінки статті у науковому часописі “Університетські наукові записки” складає 40 грн. Мінімальний обсяг статті 12 сторінок (0,4 а. а.). Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.10 - статистика

опубліковано 4 жовт. 2017 р., 03:18 Рома Кулинич

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
08.00.10 - статистика

І. Формула спеціальності:

  Наукова спеціальність, змістом якої є дослідження на основі кількісних характеристик закономірностей формування, розвитку та взаємозв'язку масових соціально-економічних явищ і процесів.

ІІ. Напрями досліджень:

1. Теоретико-методологічні основи статистичного дослідження економічних і соціальних явищ та процесів.
2. Механізм формування статистичних закономірностей.
3. Методологія статистичних досліджень як база побудови методичного забезпечення.
4. Використання статистичних методів за умов невизначеності.
5. Адаптація методичного забезпечення до специфіки соціально-економічних явищ і процесів, інформаційної бази та об'єктів управління.
6. Програмно-методологічні й організаційні засади статистичного спостереження у відповідності з потребами різних рівнів управління економікою.
7. Спеціально організовані спостереження в економічній, соціальній і демографічній статистиці (переписи, вибіркові обстеження, моніторинги) за економічними, соціальними, демографічними й екологічними явищами та процесами.
8. Методи перевірки та забезпечення достовірності, вірогідності, актуальності та своєчасності статистичної інформації.
9. Теоретико-методологічні засади побудови системи статистичних показників соціально-економічного розвитку.
10. Комплексне використання системи статистичних показників в аналізі структури, динаміки та взаємозв'язків соціально-економічних процесів.
11. Програмно-методологічні й організаційні засади типології складних соціально-економічних явищ та процесів, принципи взаємодії класифікацій та групувань в процесі статистичного дослідження. Основні класифікації в економічній статистиці, гармонізація їх із міжнародними стандартами.
12. Формування інтегрованих структурних систем на базі типології структурних елементів відповідно до потреб управління.
13. Методологія побудови статистичних таблиць і графіків як форми відображення стану, структури, тенденцій розвитку соціально-економічних і демографічних явищ.
14. Аналіз динаміки структури й оцінювання структурних зрушень у виробництві, розподілі і використанні матеріальних, фінансових і трудових ресурсів; у соціальних і демографічних процесах.
15. Методологія розбудови рядів розподілу як інформаційної бази статистичного дослідження закономірностей розподілу в економічній, соціальній і демографічній статистиці.
16. Методологія вимірювання варіації соціально-економічних явищ.
17. Оцінювання диференціації суб'єктів господарювання за результатами виробництва та фінансовим станом; регіонів - за рівнем соціально-економічного розвитку, населення - за добробутом.
18. Статистичне забезпечення управління збалансованістю соціально-економічного розвитку.
19. Статистичне забезпечення управління пропорційним розвитком економіки.
20. Методологія статистичного оцінювання взаємозв'язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів різними методами в статиці і динаміці.
21. Методологія використання непараметричних методів для вимірювання статистики взаємозв'язків соціально-економічних явищ.
22. Методологія статистичного дослідження закономірностей динаміки соціально-економічних явищ.
23. Методологія індексного аналізу в соціально-економічних дослідження.
24. Статистичне дослідження ефективності соціально-економічного розвитку.
25. Методологія статистичного дослідження сезонності соціально-економічних явищ і процесів.
26. Методологія статистичного прогнозування соціально-економічних явищ і процесів.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки.

Провідні освітяни області

опубліковано 11 вер. 2017 р., 06:04 Рома Кулинич


Дякуємо авторам за оцінку нашого наукового та освітянського доробку (С. 301).

Енциклопедія освіти Хмельниччини – перше видання про освітянську галузь регіону, в якому комплексно висвітлено різні аспекти становлення та функціонування системи освіти від початку XX століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісну картину розвитку освітньої галузі краю в інституціях, напрямках діяльності та персоналіях, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті, містить аналіз досягнень, проблем і перспектив освітніх процесів у Хмельницькій
області.
Адресована управлінцям, педагогам, науковцям усіх рівнів освіти та широкому громадському загалу.

Підготовку та видання Енциклопедії освіти Хмельниччини здійснено за фінансової підтримки
Хмельницької обласної ради та її комітету з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики,
спорту і туризму (голова Ящук І.П.), Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації (директор Фасля О.І.), ТОВ «Перлина Поділля» (генеральний директор
Іващук С.П.), Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки
(голова Яримюк А.С.), ПАТ КАБ «Приватбанк» (директор південно-західного РУ Браніцький Ю.О.),
Шепетівського РСЛКП (директор Трофімчук П.П.)

Оголошено прийом до аспірантури з економіки (08.00.10 - статистика)

опубліковано 9 лип. 2017 р., 13:21 Рома Кулинич   [ оновлено 9 лип. 2017 р., 13:21 ]

Запрошуємо всіх бажаючих до навчання в аспірантурі Хмельницького університету управління та права за спеціальністю 051 Економіка, спеціалізація Статистика. Необхідні документи для вступу приймаються з 17 липня 2017 по 16 серпня 2017 р. В результаті навчання Ви зможете підготувати до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі економіки та стати висококваліфікованим фахівцем у сфері статистичної науки. 

Ми з радістю допоможемо Вам
зробити вірний вибір наукового шляху!Розсилка збірника тез за результатами конференції

опубліковано 20 черв. 2017 р., 01:04 Рома Кулинич   [ оновлено 20 черв. 2017 р., 01:14 ]

17 червня 2017 р. було здійснено розсилку поштою збірників тез учасникам ХV
ІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”. Бажаємо учасникам конференції та зацікавленим у розвитку статистичної науки теплого й доброго літа і міцного здоров'я!

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку»

опубліковано 11 черв. 2017 р., 23:45 Рома Кулинич   [ оновлено 12 черв. 2017 р., 00:08 ]

26 травня в стінах нашого університету традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Києва, Харкова та інших міст і областей України. Врочисто відкрив конференцію ректор Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Академії наук вищої освіти України Олег Миколайович Омельчук. Олег Миколайович звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему: «Побудова функціональних моделей економічних явищ – прикладне підтвердження можливостей методу статистичних рівнянь залежностей». Основні теоретичні напрями конференції:

 


1.      Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.                Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

3.                Статистичні методи аналізу господарсько-фінансової діяльності.

4.                Статистичне забезпечення управління економікою регіонів.

5.   Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки впливу чинників на ступінь забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

6.                Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

 

Головна мета ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 34 учасники з усіх регіонів України, а також Росії, в числі яких 7 докторів та 12 кандидатів наук.

Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

фото з конф 2017


 


Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «Статистика» 2017

опубліковано 27 квіт. 2017 р., 06:16 Рома Кулинич   [ оновлено 27 квіт. 2017 р., 06:29 ]

12-14 квітня 2017 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика».

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09 грудня 2016 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному році» Національну академію статистики, обліку та аудиту було визначено базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика».

Учасниками олімпіади цього року стали 52 студенти – представники 24 вищих навчальних закладів, серед яких: Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Донецький національний технічний університет, Донецький національний університет ім В.Стуса, Житомирський національний агроекологічний університет, Запорізький національний технічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, КНЕУ ім. В.Гетьмана, Комунальний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва “Стратегія” Дніпропетровської обласної ради, Криворізький національний університет, Львівський національний аграрний університет, Львівський національний університет ім. І.Франка, Національна академія статистики, Національний технічний університет України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, обліку та аудиту, Одеський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, Сумський державний університет, Університет державної фіскальної служби України, Університет митної справи та фінансів, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Хмельницький університет управління та права.

Для студентів і викладачів було організовано автобусну екскурсію Києвом.

Студентів ХУУП факультету управління та економіки, що взяли участь в ІІ турі Олімпіади, Бегерський Василь, Небісь Світлана та Кухта Марія, було нагороджено грамотами "За високий рівень знань” та активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді 2016-2017 навчального року з дисципліни "Статистика".

Сподіваємось, що проведена Всеукраїнська студентська олімпіада сприятиме зростанню числа зацікавлених статистикою студентів і надасть новий імпульс до розвитку студентської науки.

Відео YouTube


Продовжується реєстрація учасників 17-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”

опубліковано 16 квіт. 2017 р., 11:12 Рома Кулинич

Строк подання заявок для участі в роботі 
Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” продовжено з 15 квітня 2017 року до 10 травня 2017 року.

           

XVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” відбудеться 26 травня 2017 року у Хмельницькому університеті управління та права. Реєстрація учасників конференції проводиться до 15 квітня 2013 року.
Необхідні документи для участі у роботі науково-практичного заходу:
  • заявка на участь;
  • доповідь;
  •  копія документа про оплату організаційного внеску для участі в конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Електронну форму заявки учасника конференції можна заповнити на сайті у рубриці “Заявка учасника конференції”.
Надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції Kulynych_Roman@ukr.net два файли: тези та квитанцію про оплату організаційного внеску для участі в конференції можна перейшовши за цим посиланням.

                                                     Більше за цим посиланням.

1-10 of 64