Прес-резюме МНПК 2020

опубліковано 21 трав. 2020 р., 15:27 Рома Кулинич
                    ХХ Міжнародна науково-практична конференція

«Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку»

 

21 травня Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, спільно з партнерами, традиційно розпочала свою роботу щорічна Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки.

Ювілейна двадцята конференція є міжнародною, оскільки нашими партнерами виступили: Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Університет економіки і підприємництва, Хмельницька обласна організація спілки економістів України, Ясський університет імені Олександра Іоана Кузи, Інститут економічних і соціальних досліджень ім. Георге Зане.

Захід цьогоріч дистанційно зібрав, в режимі відео-конференції, найвідоміших представників наукових шкіл України (Києва, Харкова, Дніпра та інших міст і областей України), Молдови та Румунії.

Учасники конференції вели розмову про провідну роль статистики, як науки та практики, в сучасному розвитку ринкових відносин. Особливої уваги було надано темі досягнення країнами-учасницями конференції 17 глобальних Цілей сталого розвитку, зокрема екології та освіти, а також викликам пов’язаних з пандемією.

Провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович виступив з доповіддю на тему: «Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінювання взаємозв’язку економічних явищ». Живий інтерес та обговорення викликали тези учасників пленарного засідання:

1.     Agheorghiesei Daniela-Tatiana, Asandului Laura Anca, Asandului GabrielSustenabilitatea în instituțiile de învățământ superior. Bune practici în universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România”.

2.     Синчак В. П., Грехова О. В.Посилення ролі статистики у підготовці публічних управлінців за дуальною формою навчання”.

3.     Дорогая И. И.Концепция устойчивого развития и управление изменениями компании”.

4.     Мовилэ И. В.Университеты в условиях пандемии Covid-19: сравнительный анализ инструментов дистанционного образования”.

5.     Кобилинська Т. В.Статистичне забезпечення зміни клімату”.

6.     Єлісєєва О. К., Єлісєєв Є.Ю. “Сучасний стан онлайн-навчання і перспективи розвитку”.

Основні теоретичні напрями конференції:

 

1.       Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.       Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3.       Статистичне забезпечення управління економікою.

4.       Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5.       Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6.       Інформаційні технології в економіці.

 

Головна мета ХХ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 70 учасників з усіх регіонів України, Молдови та Румунії, в числі яких 18 докторів та 25 кандидатів наук.

Така увага до нашої Міжнародної науково-практичної конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

За результатами проведення конференції буде підготовлено узагальнення, а також з метою поширення результатів міжнародної науково-практичної конференції збірник матеріалів конференції буде надісланий на адресу бібліотек провідних економічних закладів вищої освіти та на адресу органів державної влади за профілем тематики конференції.


Comments