Програма конференції (список тез, що надійшли на конференцію)

опубліковано 17 трав. 2020 р., 10:58 Рома Кулинич   [ оновлено 20 трав. 2020 р., 23:14 ]

Вступне слово ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, академіка Академії наук вищої освіти України

Олега Миколайовича Омельчука.

Вступне слово проректора з наукової діяльності та міжнародних відносин Бєльський державний університет імені Аліку Руссо, доктора психологічних наук, конференциар

Валентини Георгіївни Прицкан.

 

Пленарне засідання

 

1.   

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінювання взаємозв’язку економічних явищ

Кулинич Омелян Іванович

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

2.   

Sustenabilitatea în instituțiile de învățământ superior. Bune practici în universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Agheorghiesei Daniela-Tatiana,

Prof.univ.dr., Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Asandului Laura Anca

Prof.univ.dr., Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

Asandului Gabriel

Conf. dr., Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi

 

3.   

Посилення ролі статистики у підготовці публічних управлінців за дуальною формою навчання

Синчак В. П.,

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Грехова О. В.,

Здобувач ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

Хмельницького університету управління та права

імені Леоніда Юзькова

4.   

Концепция устойчивого развития и управление изменениями компании

Дорогая И. И.,

Доцент, доктор экономических наук,

Молдавская Экономическая Академия

 

Доповіді першого засідання

1.   

Tehnologii informaționale pentru sprijinirea educatiei in perioada Covid-19

Dospinescu Nicoleta,

Doctor în științe economice, Conf. Univ..,

Dospinescu Octavian,

Doctor în științe economice, Conf. Univ., 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania

2.   

Университеты в условиях пандемии Covid-19: сравнительный анализ инструментов дистанционного образования

Мовилэ И. В.,

Доктор хабилитат экономических наук, конференциар

Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Молдова

3.   

Насім Талеб: деякі концепти у сфері статистики та інших науках

Михайлов В.С.,

Д.е.н. та к. філос. н., проф.,

НДЦ гуманітарних проблем ЗС України

4.   

Кластерні технології у формуванні стратегії економічного розвитку за умов суперечливих глобалізаційних процесів

Войнаренко М. П.,

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, перший проректор

Хмельницький національний університет

5.   

Cerințele Uniunii Europene faţă de România pe linia dezvoltării durabile şi implicaţiile ce decurg pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Doncean Marilena,

Researcher, 3rd degree, PhD, Romanian Academy – Iasi Branch,

“Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research

6.   

Статистичне забезпечення зміни клімату

Кобилинська Т. В.,

Д.е.н.

Головне управління статистики у Житомирській області

7.   

Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova

Garbuz Veronica,

Doctor în științe economice, lect. univ.,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

8.   

Питання оцінювання валового нагромадження капіталу регіонів України на даних 2012–2018 рр.

Горбачук В.М.,

В.о. завідувача відділу інтелектуальних інформаційних систем, д.ф.-м.н., с.н.с.,

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Казіміров М.А.

Студент

Лугін С.І.,

Студент

Національний університет України «Києво-Могилянська академія»

9.   

Метод статистичних рівнянь залежностей: критерії застосування та основні функції

Кулинич Р. О.,

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

10. 

Merchandisingul o interfață a întreprinderii competitive

Suslenco Alina,

Doctor în științe economice, lect.univ.,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

11. 

Ключевые концепции команд и командообразования: значение виртуальных команд

Билаш Л. Л.,

Доцент, доктор экономических наук,

Молдавская Экономическая Академия

12. 

Особливості статистичного дослідження фондоозброєності у машинобудуванні України

Янковий В. О.,

К.е.н., доцент

Одеський національний економічний університет

13. 

Analiza influenței structurii capitalului asupra situației financiare a întreprinderii

Grițco Diana,

Drd., asistent universitar,

Dumbravanu Lilia,

Drd., asistent universitar,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

14. 

Сучасний стан онлайн-навчання і перспективи розвитку

Єлісєєва О. К.,

Д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Єлісєєв Є.Ю.,

Магістр

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

15. 

Rolul creditării în finanțarea investițiilor sectorului privat al Republicii Moldova

Nichitcin Corina,

Drd., Asist. univ.

Cazac Ianina,

Drd., Asist.univ.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

Доповіді другого засідання

1.   

Artificial intelligence applications in financial diagnosis and analysis methods

Amarfii-Railean Nelli

Associate professor, PhD

Alecu Russo Balti State University

2.   

Сучасний стан ринку кредитних послуг України

Єлісєєва Оксана Костянтинівна,

Д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Бабак К. О.

Магістр

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

3.   

Необхідність використання  економіко-математичних методів і моделей при підготовці фахівців з економіки та управління

Чайковська І.І.

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

4.   

Ризики в аудитi та їх оцінка

Єлісєєва О. К.,

Д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Сiтенко В. О.,

Студент

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

5.   

Статистична оцінка процесів консолідації банків

Ткачук Н. М.,

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

6.   

Факторний аналіз та імітаційне моделювання для дослідження економічних процесів

Потапкіна Л. В.

Викладач спеціальних дисциплін

Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

7.   

Рейтингування регіонів України за рівнем екологічної безпеки

Арзянцева Д. А.,

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Захаркевич Н. П.,

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

8.   

Моделювання втрат і розчарувань туриста у поведінковій теорії

Фасолько Т. М.,

К.е.н., доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

Сем’янчук П. М.,

К.е.н., доцент кафедри підприємництва та спеціальних дисциплін

Хмельницький навчально-науковий інститут Тернопільського національного економічного університету

9.   

Застосування інформаційних технологій для оптимізації бізнес-процесів на підприємстві

Іванов Р. В.,

Доцент

Мушин І. М.,

Магістр

Качура К. О.,

Магістр

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

10. 

Реалії використання хмарних технологій в управлінні навчальним процесом

Федорчук О.С.,

К.пед.н., доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

11. 

Статистичні підходи до теоретичного визначення економічного зростання та матеріального добробуту населення

Приданникова Ю. Є.,

Аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, заступник начальника відділу інформаційного наповнення веб-сайту управління поширення інформації та комунікацій

Головне управління статистики у Харківській області

12. 

Система показників сталого розвитку громадського транспорту як фактор верифікації процесів прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку міст

Борозенець М.І.,

Аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Національна академія державного управління при Президентові України

13. 

Факторний аналіз у дослідженні банківської сфери України

Бесчастна Д. О.,

Викладач кафедри статистики обліку та економічної інформатики

Асонкіна Є. В.

Студент

Патока Г. В.

Студент

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

14. 

Оцінювання ефективності діяльності національної поліції України

Берцюх Мірослава Зіновіївна

Магістр права, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та ділового права

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

15. 

Економіко-статистичний аналіз ринку кредитних послуг

Бесчастна Д.О.,

Викладач кафедри статистики обліку та економічної інформатики

Галац П.В.,

Студент

Мазниця В.О.

Студент

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

16. 

Управління структурою власного капіталу підприємства

Гордєєва-Герасимова Л. Ю.,

Старший викладач

Савченко Д. В.

Магістрант кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

17. 

Оцінка ринку банківських послуг України

Бесчастна Д.О.,

Викладач, кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

Капуста Є.В.,

Студент, спеціальність «Економіка»

Кузьміна Д.А.

Студент, спеціальність «Економіка»

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

18. 

Удосконалення управління змінами на підприємстві

Корюгін Андрій Валерійович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

19. 

Інтегральне оцінювання рівня виробництва сільськогосподарської продукції країн ЄС

Бесчастна Д.О.,

Викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики

Цимбал А.В.,

Студент спеціальності 0.51 Економіка

Андрущенко В.О.

Студент спеціальності 0.51 Економіка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

20. 

Проблематика та особливості ведення статистики туристичної галузі

Крушинська А. В.

Старший викладач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

21. 

Використання інформаційних технологій у дослідженнях кризових економічних явищ та впливу пандемії

Джулій Л.В.,

Доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Білорусець Л.М.,

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Хмельницький національний університет

22. 

Комп’ютерна форма обліку в інформаційному забезпеченні системи управління підприємством

Джулій Л.В.,

Доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Білорусець Л.М.,

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Ємчук Л.В.,

Кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Хмельницький національний університет

23. 

Удосконалення нормативно-правових актів з бюджетного відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам як альтернатива податковим розривам з виконання Державного бюджету

Ярмоленко Ю. Ю.,

Аспірант кафедри менеджменту, фінансів,

банківської справи та страхування,

Хмельницький університет управління та права

імені Леоніда Юзькова

Підсумкове засідання

(1700-1800)

Comments