Відеоінстуркція комп’ютерної програми “Метод статистичних рівнянь залежностей” (множинні і одночинникові залежності)

опубліковано 5 квіт. 2017 р., 13:07 Рома Кулинич

Забезпечено користувачів комп’ютерної програми “Метод статистичних рівнянь залежностей” (множинні і одночинникові залежності) відеоінстуркцією за допомогою Youtube у співпраці з талановитим студентом Денисом КрижанівськимЗавантажити та ознайомитися з програмою Ви можете сайті: www.kulynych.in.ua
Особливістю даної програми є оцінка одночинникових залежностей економічних явищ та процесів методом статистичних рівнянь залежностей на основі комп’ютерної програми: “Метод статистичних рівнянь залежностей”  (версії Microsoft Excel від 2007). Запуск макросів: www.youtube.com/watch?v=snaemqYpZDc
Більше на сайті: www.kulynych.in.ua


Відеоінструкція до користування комп'ютерною програмою: “Метод статистичних рівнянь залежностей” (одночинникові та множинні рівняння залежностей).
Сфера застосування: аналіз параметрів і оцінок одночинникової та множинної (лінійної та нелінійної) залежності, моделювання і прогнозування явищ і процесів в економіці, природничих науках, медицині, техніці. 

Призначення: програма “Метод статистичних рівнянь залежностей” призначена для підбору найкращого рівняння одночинникової та множинної залежності та подальшого моделювання і прогнозування на основі вихідних даних варіаційних або динамічних рядів. 


Відео YouTubeФункціональні можливості: програма дозволяє здійснювати вибір найкращої функції одночинникової та множинної залежності, графічного її зображення та на цій основі здійснення моделювання і прогнозування. 


Comments