Конференція 24.05.2018


ХVІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” 

відбудеться 24 травня 2018 року


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХVIII Всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 24 травня 2018 року у Хмельницькому університеті управління та права. 

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Статистичне забезпечення управління економікою.

3. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

4. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

5. Інформаційні технології в економіці.

  

Для участі в конференції Вам необхідно до        10 травня 2018 року надіслати:

  1.  Заявку на участь. 
  2. Доповідь та копію документа про оплату організаційного внеску для участі в конференції на адресу: kulynych_roman@ukr.net.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

830 – 1000

реєстрація учасників конференції.

1000 – 1300

відкриття конференції – перше засідання.

1300 – 1400

перерва на обід.

1400 – 1700

друге засідання.

1700 – 1800

підсумкове засідання – закриття конференції.

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі        170 грн. (у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на          р/р 31559264232328 в ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013, ЗКПО 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права; призначення платежу – конференція зі статистики.

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

  3. Тези конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

 4. 1. За бажанням авторів відбудеться публікація статей у науковому часописі Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”, який включено до переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних, економічних наук та наук з державного управління. 

 5. Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у науковому часописі “Університетські наукові записки”, можна переглянути за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.php. Вартість публікації однієї сторінки статті у науковому часописі “Університетські наукові записки” складає 40 грн. Мінімальний обсяг статті 12 сторінок (0,4 а. а.). Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника. 

Приглашаем к сотрудничеству!

ХМЕЛЬНИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Всеукраинская научно-практическая конференция

"Статистические методы и информационные технологии анализа социально-экономического развития"

с изданием сборника материалов 

24 мая 2018, г. Хмельницкий 


Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в   18-й Всеукраинской научно-практической конференции "Статистические методы и информационные технологии анализа социально-экономического развития", которая состоится 24 мая 2018 года в Хмельницком университете управления и права.

Основные тематические направления:
1. Статистическая оценка взаимосвязи факторов и результативных показателей социально-экономического развития (прямая и обратная статистическая задача).
2. Статистическое обеспечение управления экономикой.
3. Методы прогнозирования и моделирования социально-экономического развития.
4. Рейтинговая оценка социально-экономического развития.
5. Информационные технологии в экономике.

Для участия в конференции Вам необходимо до 10 мая 2018 отправить:

1. Заявку на участие.
2. Доклад и копию документа об оплате организационного взноса для участия в конференции на адрес: kulynych_roman@ukr.net.

We invite you to cooperation!

Ukraine Khmelnitsky University of Management and Law on May 24, 2018 will hold scientific-practical Conference "Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic development." The conference will consider the theoretical and practical applications of two new statistical methods developed by Professor                  Omelyan I. Kulynych: the method statistical equations of dependencies and the method complex of statistical coefficients. The conference will provide statistical literature and computer software for described statistical methods developed by Professor                       Roman O. Kulynych. To participate in the Scholars and practice not only in Ukraine, but also from other countries.

Khmelnitsky University of Management and Law

Faculty of Management and Economics

Department of Mathematics, Statistics and Information Technologies 

Scientific-practical conference

"Statistical evaluation of the socio-economic development" 

with the publication of collected materials 

May 24, 2018, Khmelnitsky, Ukraine 

Dear Colleagues!

We invite you to participate in the 18-th scientific-practical conference "Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic developmentt" to be held May 24, 2018 in Khmelnytsky University of Management and Law.

Main themes for the conference:

1. Statistical evaluation of the relationship of factors and effective indicators of socio-economic development (direct and inverse statistical problem).

2. Statistical provision of economic management.

3. Methods of forecasting and modeling of socio-economic development.

4. Rating assessment of socio-economic development.

5. Information technologies in the economy.


To participate in the conference you need to May 10, 2018 send:

1. Application for participation.

2. The report and the copy of the payment of the registration fee for the conference addressed: kulynych_roman@ukr.net.


ĉ
Рома Кулинич,
18 лют. 2018 р., 14:48
ĉ
Рома Кулинич,
18 лют. 2018 р., 14:48
ĉ
Рома Кулинич,
18 лют. 2018 р., 14:48
Comments