Конференція 23.05.2019


23 травня 2019 року у Хмельницькому університеті управління та права відбудеться XIX Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”. Партнерами конференції є Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Університет економіки і підприємництва, Хмельницька обласна організація спілки економістів України.
La 23 mai 2019, la Universitatea Khmelnytsky de Management și Drept, se va desfășura cea de-a XIX-a Conferință Internațională Științifică și Practică "Metode statistice și tehnologiiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice". Partenerii conferinței sunt Universitatea de stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de economie și antreprenoriat, Academia de studii economice din Moldova, Organizația regională de uniune a economiștilor din hmelnițc.
XIX Міжнародна науково-практична конференція 

“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”

відбудеться 23 травня 2019 року


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XIX Міжнародній науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 23 травня 2019 року у Хмельницькому університеті управління та права.

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3. Статистичне забезпечення управління економікою.

4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6. Інформаційні технології в економіці.

  

Для участі в конференції Вам необхідно до        10 травня 2019 року надіслати:

  1.  Заявку на участь. 
  2. Доповідь та копію документа про оплату організаційного внеску для участі в конференції на адресу: Roman.Kulynych@gmail.com 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

830 – 1000

реєстрація учасників конференції.

1000 – 1300

відкриття конференції – перше засідання.

1300 – 1400

перерва на обід.

1400 – 1700

друге засідання.

1700 – 1800

підсумкове засідання – закриття конференції.

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі        200 грн. (у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на р/р 31559264232328 в ГУДКСУ у Хмельницькій області МФО 815013, ЗКПО 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права; призначення платежу – конференція зі статистики.

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

3. Збірник тез конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

4. У авторів тез є додаткова можливість опублікувати статтю в науковому журналі Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". Вимоги до матеріалів можна переглянути за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.php. 


Приглашаем к сотрудничеству!

ХМЕЛЬНИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Международная научно-практическая конференция

"Статистические методы и информационные технологии анализа социально-экономического развития"

с изданием сборника материалов 

23 мая 2019, г. Хмельницкий 


Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в   19-й Международной научно-практической конференции "Статистические методы и информационные технологии анализа социально-экономического развития", которая состоится 23 мая 2019 года в Хмельницком университете управления и права.

Основные тематические направления:

1. Статистическая оценка взаимосвязи факторов и результативных показателей социально-экономического развития (прямая и обратная статистическая задача).

2. Оптимизация уровней факторов и результативных показателей.

3. Статистическое обеспечение управления экономикой.
4. Методы прогнозирования и моделирования социально-экономического развития.

5.Рейтинговая оценка социально-экономического развития.

6. Информационные технологии в экономике.

Для участия в конференции Вам необходимо до 10 мая 2019 отправить:

1. Заявку на участие. 
2. Доклад и копию документа об оплате организационного взноса для участия в конференции на адрес: Roman.Kulynych@gmail.com
Stimați colegi!
Vă invităm să luați parte la la XIX CONFERINȚA TEORETICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ “Metode statistice și tehnologiiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice”  care va avea loc pe 23 mai 2019 în Universitatea de Administare și Drept din Hmelnițc.

Secțiuni tematice:

1. Evaluarea statistică a corelației factorilor și a indicatorilor de dezvoltare social-economică.

2. Optimizarea nivelului factorilor și indicatorilor rezultativi.

3. Asigurarea statistică a gestiunii economiei.

4. Metode de prognozare și modelare a dezvoltării social-economice.

5. Evaluare prin reiting a dezvoltării social-economice.

6. Tehnologiile informaționale în economie.

 Limbile oficiale ale conferinței: engleză, ucraineascăromână și rusă.

Forma d epromovare a conferinței: cu participare și cu participare la distanță.

Pentru a putea participa la conferință  trebuie ca până pe date de 10 mai 2019 să trimiteți cererea de participare, lucrarea, forma eleectronocă a cererii, dovada de achitare a taxei conferinței pe adresa:  

cod poștal 29000, Ucraina , or. Hmelnițc,  str. Eroilor Maidona, nr.8. Catedra de matematică, statistică și tehnologii informaționale a Universității  de Administrare și Drept,

        dr., prof.  Culinici Emilian Ivan

Tel: (0382) 70-25-42,  +380973971280;

fax: (0382) 71-80-80,

 mail.: Roman.Kulynych@gmail.comWe invite you to cooperation!

Ukraine Khmelnitsky University of Management and Law on May 23, 2019 will hold scientific-practical Conference "Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic development." The conference will consider the theoretical and practical applications of two new statistical methods developed by Professor                  Omelyan I. Kulynych: the method statistical equations of dependencies and the method complex of statistical coefficients. The conference will provide statistical literature and computer software for described statistical methods developed by Professor                       Roman O. Kulynych. To participate in the Scholars and practice not only in Ukraine, but also from other countries.

Khmelnitsky University of Management and Law

Faculty of Management and Economics

Department of Mathematics, Statistics and Information Technologies 

Scientific-practical conference

"Statistical evaluation of the socio-economic development" 

with the publication of collected materials 

May 23, 2019, Khmelnitsky, Ukraine 

Dear Colleagues!

We invite you to participate in the 19-th scientific-practical conference "Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic developmentt" to be held May 23, 2019 in Khmelnytsky University of Management and Law.

Main themes for the conference:

1. Statistical analysis of the relationship factors and performance indicators of socio-economic development (direct and inverse statistical problem).
2. Statistical forecasting and modeling of socio-economic development.
3. Statistical methods for the analysis of economic and financial activity.
4. Statistical Support Economic Management Regions.
5. The application of complex statistical coefficients to assess the impact of factors on the degree of sustainable socio-economic development.
6. The index analyzes patterns of socio-economic development.

To participate in the conference you need to May 10, 2019 send:

1. Application for participation.

2. The report and the copy of the payment of the registration fee for the conference addressed: Roman.Kulynych@gmail.com


ĉ
Рома Кулинич,
7 бер. 2019 р., 06:47
ĉ
Рома Кулинич,
7 бер. 2019 р., 06:48
ĉ
Рома Кулинич,
7 бер. 2019 р., 06:48
ĉ
Рома Кулинич,
7 бер. 2019 р., 06:48
Comments