Конференція 20.05.2010


Фотогалерея 10-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”

Список учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку", Хмельницький університет управління та права, 2010 рік

П.І.Б

Тема доповіді

1.

Абрамов Федір Володимирович

Визначення рівня корумпованості: вимоги до джерел інформації

2.

Андел Ірина В’ячеславівна

Врахування цілей регіональної екологічної політики у економічному зростанні регіону

3.

Антонян Олена Альбертівна

Мурашкіна Ольга Миколаївна

Польові дослідження як інструмент організаційно-технологічного забезпечення отримання специфічних показників моніторингу реалізації стратегій розвитку соціально-економічних систем

4.

Баланда Денис Анатолійович

Теоретичні засади побудови моделі тіньової зайнятості

5.

Бегларашвілі Оксана Петрівна

Методологія статистичного дослідження інформаційного забезпечення взаємодії підприємств

6.

Бутенко Тетяна Олегівна

Інструментарій економічної діагностики розбіжностей у розвитку регіонів

7.

Буторіна Вероніка Борисівна

Вплив кількості та якості наукових кадрів на економічне зростання

8.

Василенко Валерій Миколайович

Питомі показники розвитку регіонів як статистична оцінка взаємозв’язку відповідних чинників

9.

Васьків Оксана Миколаївна

Математична модель процесу розвитку виробничої діяльності підприємства в невизначеному ринковому середовищі

10.

Васьків Степан Федорович

Статистичної оцінки структури регіональної зовнішньої торгівлі: методичні підходи

11.

Вишневецька Людмила Іванівна

Індексний аналіз цін та фізичного обсягу експорту чи імпорту товарів

12.

Ворона Петро Васильович

Методологічні підходи до визначення передумов ефективності місцевого самоврядування

13.

Гаврись Олександр Миколайович

Білоцерківський Олександр Борисович

Статистичне прогнозування та моделювання видобутку природного газу в Україні за 2007-2009 р.р.

14.

Гавриш Віра Павлівна

Гавриш Геннадій Іванович

Драганова Тамара Павлівна

Політика регіонального розвитку і напрямки її реалізації

15.

Галаган Дмитро Васильович

Аналіз цінової динаміки на ринках житлової нерухомості

16.

Горошанська Олена Олександрівна

Кащена Наталія Борисівна

Цуканова Ольга Володимирівна

Оцінка ефективності використання капіталу підприємств торгівлі

17.

Данилко Сергій Валерійович

Статистичні аспекти оцінки витрат на охорону довкілля в Україні

18.

Жданова Наталія Анатоліївна

Моделювання показника ефективності впровадження енергозберігаючих технологій

19.

Жилєнкова Марина Михайлівна

Структура системи показників рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України

20.

Завада Олександр Петрович

Статистичний аналіз соціально-економічних показників країн Східної Європи

21.

Задорожна Руслана Павлівна

Первинні дані в інформаційному забезпеченні статистичних досліджень фінансового ринку

22.

Заїкіна В.В.

Аналіз деяких інформаційних аспектів соціально-економічного розвитку

23.

Заярнюк Олексій Васильович

Рейтинг регіонів України за показниками стимулювання зайнятості інвалідів

24.

Калапа Тетяна Вікторівна

Статистична оцінка чинників стратегічного планування розвитку машинобудівельних підприємств України

25.

Калашникова Тетяна Миколаївна

Кластерний аналіз регіонів України за демографічними характеристиками якості населення

26.

Калініченко Ольга Віталіївна

Застосування статистичних методів аналізу пропорційності на основі коефіцієнтів локалізації та концентрації при оцінці результативних показників діяльності транспортних підприємств

27.

Калюжний Валерій Вілінович

Економетричні дослідження у сфері інтелектуальної власності

28.

Касян Лілія Миколаївна

Порівняння показників народжуваності у містах Києві та Хмельницькому

29.

Качаровська Людмила Миколаївна

Заїкіна В.В.

Використання методів моделювання в прогнозуванні розвитку екологічних систем

30.

Кібкало Валерій Валерійович

Діюча пенсійна система та вплив демографічного фактору в Україні

31.

Кіндрачук Руслана Мирославівна

Пропозиції щодо методики комплексної оцінки соціально-економічного розвитку сільських територій

32.

Кокодей Тетяна Олександрівна

Ідентифікація мультиплікативної виробничої функції в сучасних умовах

33.

Корецька Наталія Іванівна

Прогноз рівня територіальної організації банківської системи регіону

34.

Кравцова Альона Михайлівна

Войтенко Ольга Анатоліївна

Кредитний механізм як компонент організаційно-економічного механізму антикризового розвитку підприємств регіонального АПК

35.

Кравченко Сергій Іванович

Рєзнік Олена Сергіївна

Формування економічної ефективності інвестування в інформаційні технології на основі рівняння Ферхюльста

36.

Кубатко Олександр Васильович

Еколого-економічна конвергенція як оцінка розвитку регіонів України

37.

Кубатко Олександра Вікторівна

Еколого-економічна оцінка розвитку регіонів

38.

Лазебник Юлія Олександрівна

Урахування сезонності обсягів транспортних послуг в Україні при визначенні прогресивності оподаткування прибутків

39.

Легеза Дарія Георгієвна

Застосування діаграми Стюарта при дослідженні технологічного процесу вирощування пшениці

40.

Лєснікова Марина Валентинівна

удосконалення методологічних підходів розрахунку індексів середніх цін у зовнішній торгівлі товарами

41.

Лиса Оксана Ігорівна

Статистична оцінка соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області в умовах кризових явищ

42.

Лисенко Юлія Валеріївна

Соболь Наталя Анатоліївна

Наука та інновації на підприємствах регіонів України: статистичний аспект»

43.

Луцкова Людмила Павлівна

Багатокритеріальна задача оптимізації вибору виду діяльності сільськогосподарського підприємства

44.

Мица Наталія Василівна

Управління попитом на електроенергію через цінові важелі

45.

Міщенко Яніна Олегівна

Статистичний аналіз рентабельності діяльності малих підприємств

46.

Остапенко Андрій Валентинович

Клієнтоорієнтований підхід у системі керування підприємством

47.

Павленко Юрій Євгенович

Вплив особливих чинників на економіку України:19 – річна ретроспекція з поглядом у майбутнє

48.

Парасюк Ірина Василівна

Візуалізація багатовимірної статистичної інформації щодо динаміки економічного розвитку України

49.

Пилипяк Олександр Валерійович

Базова характеристика методу стандартизації показників у розрізі побудови рейтингу регіонів за рівнем інвестиційної привабливості

50.

Плішка Тетяна Петрівна

Державне сприяння інвестиційним процесам в Україні

51.

Польова Тетяна Володимирівна

Щодо оцінки демографічних змін та якості життя населення України

52.

Польська Ірина Ернестівна

Каховська Олена Володимирівна

Пашкова Ганна Геннадіївна

Науково-методологічні основи визначення рівня соціально-економічного розвитку регіонів

53.

Попов В’ячеслав Юхимович

Статистичні закономірності впливу грошової маси на інфляцію

54.

Попова Валентина Вікторівна

Шкала для вимірювання ознак економічного розвитку національної макросистеми

55.

Попруга Віталій Іванович

Костенко Максим Миколайович

Більська Ольга Володимирівна

Концептуальний підхід до оцінки соціально-економічного розвитку регіону з відтворенням його еволюційної динаміки

56.

Прокопчук Ірина Миколаївна

Методичні аспекти застосування статистичних методів у дослідженнях показників розвитку підприємств

57.

Савка Наталія Володимирівна

Демографічні передумови пенсійної реформи в Україні

58.

Савчук Леонід Іванович

Статистична оцінка перспектив економічного розвитку регіонів України

59.

Семениченко Юлія Костянтинівна

Статистико-економічний аналіз взаємозв’язку показників розвитку банків і суб’єктів господарювання окремих областей

60.

Сидоренко Олексій Миколайович

Статистичний аналіз впливу світової економічної кризи на господарську діяльність України

61.

Ситар Лілія Йосифівна

Статистичне оцінювання інвестиційної діяльності Львівської області в період підготовки до Євро-2012

62.

Сичова Лілія Тимофіївна

Харьков Дмитро Сергійович

Аналіз ефективності діяльності українських банків у кризовий період

63.

Стасюк Ольга Миколаївна

Оцінка основних показників розвитку малого бізнесу в галузі транспорту

64.

Степанкевич Костянтин Станіславович

Порівняльна позиція України серед країн світу в 2009 році за даними довідника The World Factbook

65.

Стефанишин Галина Степанівна

Інвестиційна діяльність в Україні в період кризи

66.

Сторожук Оксана Василівна

Оцінка стану науково-інноваційного потенціалу Кіровоградської області

67.

Строгуш Тетяна Ігорівна

Вибір стратегії господарської діяльності підприємства за умов фінансової невизначеності

68.

Толуб’як Віталій Семенович

Пенсійна реформа в контексті економічного розвитку

69.

Цвігун Інна Анатоліївна

Індексний аналіз смертності в Україні

70.

Чернушкіна Оксана Олександрівна

Формування політики витрат на розвиток персоналу

71.

Шубала Ірина Володимирівна

Тенденції та закономірності зміни чисельності економічно активного населення у Волинській області

72.

Ягодзинська О.В.

Бужинська Євгенія Дмитрівна

Еволюція індексного методу аналізу

73.

Яковлєв Максим Володимирович

Порівняння методів обертання у факторному аналізі чинників соціально-економічних перетворень

74.

Янковий Олександр Григорович

Альтернативні моделі факторного індексного аналізу

 


Comments