Конференція 20.05.2011


11-а Всеукраїнська науково-практична конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”

20 травня в Хмельницькому університеті управління та права традиційно розпочала свою роботу 11-а Всеукраїнська конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Донецька, Києва, Львова, Сум, Тернополя, Харкова та інших міст і областей України. Врочисто відкрив конференцію ректор перший проректор університету, який звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О.І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему “Комплексна оцінка результатів щорічної динаміки соціально-економічного розвитку України”. Основні теоретичні напрями конференції:

  • Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку.
  • Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки.
  • Визначення рівнів чинників для забезпечення формування зміни результативної ознаки на одиницю чи задану величину (обернена задача).
  • Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.
  • Комплексна територіальна оцінка результатів соціально-економічного розвитку.
  • Визначення рейтингу регіонів за результатами виконання завдань, прогнозів чи нормативів.
  • Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

Головна мета 11-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 107 учасників з усіх регіонів України, в числі яких 8 докторів та 48 кандидатів наук.

Фотогалерея 11-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”Список учасників 11-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” Хмельницький університет управління та права, 2011 рік

П.І.Б.

Тема доповіді

1.

Андрухова Ольга Олександрівна,

Король Тимур Васильович

Моделювання тісноти зв’язку факторів використання економічного потенціалу підприємств

2.

Анісімов Вадим Миколайович

Методологічні питання використання рейтингів у регіональному аналізі соціально-економічного розвитку

3.

Балджи Марина Дмитрівна

Методологічні особливості моделювання комплексного природокористування

4.

Білоцерківський Олександр Борисович

Статистичне прогнозування та моделювання реалізації молочної продукції в Україні на прикладі ЗАТ «Галичина»

5.

Близнюк В.В.,

Хитик Людмила Вікторівна

Статистична оцінка складових втрат робочої сили України

6.

Бойченко Еліна Борисівна

Методичні засади здійснення діагностики відтворення населення регіону

7.

Боронос В. Г.,

Карпенко Інна Володимирівна

Моделювання макроекономічних індикаторів розвитку регіонів: оцінка рейтингу

8.

Василенко Олена Валеріївна

Структурні зміни в економіці Донецької області

9.

Васильєва Наталя Михайлівна

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства

10.

Власенко Тетяна Володимирівна

Критерії оптимальності та концепція їх побудови

11.

Власюк Н.І.,

Алілуйко Катерина Ігорівна

Оцінка динаміки та структури фінансування видатків місцевого бюджету Хмельницької області

12.

Гаврись П. О.

Планування накладних витрат за допомогою статистичних методів

13.

Головня Альона Сергіївна

Оцінка впливу засобів податкової політики на соціально-економічний розвиток регіонів

14.

Гончар Оксана Василівна

Оцінювання якості дизайну вибірки

15.

Гончаренко Наталя Григорівна,

Науменко Марія Олексіївна,

Нестеренко Оксана Михайлівна

Статистико-економічний аналіз та концептуальні напрями економії затрат праці і підвищення її продуктивності

16.

Гріневська Світлана Миколаївна

Моделювання соціально-економічного розвитку в контексті регулювання бюджетних соціальних витрат

17.

Данилко Сергій Валерійович

Поточні природоохоронні витрати та їх статистична характеристика

18.

Данкевич Андрій Євгенович

Прогнозування та моделювання розвитку інтегрованих структур

19.

Длугопольський Олександр Володимирович

Індексний аналіз недієздатності держав: міжнародні порівняння

20.

Дмитрук Ельвіра Юріївна

Статистичний аналіз розвитку малого підприємництва у Волинській області

21.

Дмитрук Ольга Ярославівна

Проблеми та перспективи оновлення та модернізації виробництва машинобудівних підприємств Хмельницького регіону на інноваційних засадах з використанням інструментів фінансової політики

22.

Дяченко Микола Костянтинович

До питання впливу рівня економічного розвитку регіону на структуру доходів регіонального бюджету

23.

Єрфорт Ольга Юріївна

Проблеми оцінки результативності фінансових вкладень у вищу освіту

24.

Жилєнкова Марина Михайлівна

Метод багатомірної середньої в порівняльному оцінюванні соціально-економічного розвитку регіонів України

25.

Завада Олександр Петрович

Мартин О.М.

Моделювання залежності між тривалістю життя та середньомісячною заробітною платнею

26.

Задорожна Руслана Павлівна

Тенденції резидентної структури банківського сектору України в контексті фінансової глобалізації

27.

Заїкіна В.В.

Соціомодель студентського колективу

28.

Засанська Світлана Володимирівна

Оцінювання стану трудового потенціалу

29.

Заярнюк Олексій Васильович

Факторний аналіз зайнятості осіб з інвалідністю

30.

Іванова Тетяна Миколаївна

Статистичний аналіз фінансового стану підприємств малого бізнесу в Україні

31.

Карпова Яніна Юріївна

Комплексна оцінка функціонування роздрібного товарного ринку України

32.

Кирик Л.В,

Луцкова Л.П.

Моделювання основних факторів впливу на інвестиційну привабливість регіону

33.

Ключко Інна Омелянівна

Концепція управління на основі маркетингового підходу в інтересах споживача

34.

Колеснік Я.В.

Статистичний аналіз джерел нарощування власного капіталу

35.

Кононська Наталія Дмитрівна

Комплексна оцінка економічного розвитку сільських територій

36.

Кононський Святослав Ігорович

Розрахунок ефективності регіональної інвестиційної політики

37.

Корепанов Олексій Сергійович,

Черненко Дарина Ігорівна

Статистична оцінка впливу чинників на обсяги пропозиції на аграрному ринку Харківської області

38.

Кривошей Вікторія Вікторівна

Моделювання показників ефективності управління трудовим капіталом підприємств ресторанного господарства

39.

Кристопчук Михайло Євгенович

Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення: соціально-економічні аспекти

40.

Кудлаенко Сергій Володимирович

Ефективність застосування економічного механізму адаптації на машинобудівних підприємствах

41.

Кулинич Омелян Іванович

Комплексна оцінка результатів щорічної динаміки соціально-економічного розвитку України

42.

Кулинич Роман Омелянович

Основи статистичного забезпечення управління регіональним розвитком

43.

Кунченко Олександр Валерійович

Статистична оцінка рівня зносу машин і обладнання на вуглевидобувних підприємствах України

44.

Лаврук Олександр Валерійович

Кореляційно-регресійні моделі в аналізі собівартості виробництва молока

45.

Лазебник Юлія Олександрівна,

Корепанов Георгій Сергійович

Статистичне моделювання кінцевого споживання в Україні

46.

Лещенко Ігор Петрович

Оцінка ефективності інвестицій: регіональний аспект

47.

Лєснікова Марина Валентинівна

Деякі методологічні аспекти розрахунку вартості послуг фінансового посередництва у зовнішній торгівлі послугами

48.

Лободюк Людмила Михайлівна

Тенденції розвитку парку обчислювальної техніки Сумської області

49.

Мельник Альона Олексіївна

Особливості прояву світових економічних криз на фінансових ринках в умовах глобалізації

50.

Мизгіна Вікторія Сергіївна

Проблемні питання структурних обстежень підприємств

51.

Мица Наталія Василівна

Проблеми втрат в електроенергетиці

52.

Мороз Олег Васильович,

Карачина Наталія Петрівна;

Штанько Олександр Сергійович

Статистичний інструментарій оцінювання економічної поведінки підприємств та її ефективності

53.

Норинчак Ніна Іванівна

Класифікація покупців на сучасному етапі розвитку економіки України

54.

Осіпчук Ганна Сергіївна

Облік в системі моніторингу формування джерел відтворення основних засобів

55.

Павленко Юрій Євгенович

Акуленко В.Л.

Копєйко О.Ю.

Рівень життя українців: реалії, перспективи та новітній погляд на проблему

56.

Паздерник Лілія Михайлівна

Формування системи факторів впливу на платоспроможність підприємства

57.

Пилипенко Іван Ісакович,

Парфенцева Неля Олексіївна,

Попова Валентина Вікторівна

Статистична класифікація ознак економічного розвитку

58.

Полтавець Людмила Леонідівна

Статистичний аналіз використання і залишків паливно-енергетичних ресурсів

59.

Попов В’ячеслав Юхимович

Взаємозв’язок ВВП і безробіття в Україні

60.

Прокопова Олена Василівна,

Ляшенко Олена Юріївна

Статистична оцінка ризиків банківських установ

61.

Прокопчук Ірина Миколаївна

Підвищення якості статистичних даних як напрям удосконалення інформаційного забезпечення статистичного вивчення діяльності підприємств

62.

Пунько Богдан Михайлович

Порівняльна статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників економічної участі України у СОТ

63.

Радіщук Тамара Петрівна

Особливості мотивації та ефективність впровадження інновацій

64.

Сардак Сергій Едуардович

Оцінювання стану управління розвитком людських ресурсів в умовах глобалізації

65.

Семениченко Юлія Костянтинівна,

Топоровська Анна Михайлівна

Інтегральна оцінка економічної ефективності операцій банку з платіжними картками та її результати

66.

Стасюк Ольга Миколаївна

Система показників аналізу конкурентоспроможності регіону

67.

Степанкевич Костянтин Станіславович

Застосування методу спрощеного вирівнювання для оперативного моделювання економічної динаміки

68.

Сторожук Оксана Василівна

Технолого-інноваційне забезпечення сфери зайнятості

69.

Теслюк Роман Тадейович

Індексний метод у дослідженнях якості життя населення регіону (на матеріалах Львівської області)

70.

Тимошек Тетяна Ростиславівна

Основні тенденції формування попиту на робочу силу на регіональних ринках праці в Україні

71.

Тищенко Олександр Петрович

Про індикатори нерівномірності та диспропорційності регіонального розвитку національної економіки

72.

Фойгт Наталія Антонівна

Прогноз економічних ефектів демографічної політики подолання негативних наслідків демографічного старіння

73.

Форкун І.В.,

Сойко Віталій Анатолійович

Особливості моделювання рівня фінансово-економічного розвитку регіону

74.

Хачатурян Олена Сергіївна

Методичні підходи до комплексної оцінки стану та тенденцій зайнятості у сфері малого підприємництва регіону

75.

Чернушкіна Оксана Олександрівна,

Кузь Анна Олександрівна

Управління продуктивністю персоналу як передумова економічного зростання підприємства

76.

Чернюк Людмила Григорівна,

Троян Вікторія Леонідівна

Комплексна оцінка динамічних зрушень соціально-економічного розвитку регіонів України

77.

Шевченко Тетяна Іванівна

Будівництво кооперативної економіки в Україні

78.

Шкуренко О.В.,

Іващенко Євген Олександрович

Порівняльний аналіз математичних моделей валового регіонального продукту (на прикладі Донецької області)

79.

Шубалий Олександр Михайлович

Методичні засади інтегральної оцінки рівня комплексності використання лісоресурсного потенціалу

80.

Шульський М.Г.

І. Франко про статистику як науку та її роль у дослідженні суспільних явищ

81.

Щитов Олександр Миколайович,

Мормуль Микола Федорович,

Щитов Дмитро Миколайович

Статистичне вивчення митних платежів до держбюджету України

82.

Яковлєв Максим Володимирович

Лінійні регресійні моделі багаторівневих даних: проблеми інтерпретації параметрів

83.

Янковий О.Г.

Порівняльний аналіз методів факторного економічного аналізу на базі мультиплікативних моделей

Відеосюжет одного з місцевих телеканалів про хід конференції http://33tv.com.ua/news/637/

Comments