Конференція 20.05.2021
                     

20 травня 2021 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова відбудеться XXI Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”. Партнерами конференції є Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Хмельницька обласна організація спілки економістів України, Ясський університет імені Олександра Іоана Кузи, Інститут економічних і соціальних досліджень ім. Георге Зане.
.
La 20 mai 2021, la Universitatea de administrare și drept Leonid Iuzkov din Hmelinițc, se va desfășura cea de-a XXI-a Conferință Internațională Științifică și Practică "Metode statistice și tehnologiiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice". Partenerii conferinței sunt Universitatea de stat „Alecu Russo” din Bălți, Academia de studii economice din Moldova, Organizația regională de uniune a economiștilor din Hmelnițc, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Institutul de Cercetări „Gh. Zane”.
XXI Міжнародна науково-практична конференція 

“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”

відбудеться 20 травня 2021 року


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XXI Міжнародній науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, яка відбудеться 20 травня 2021 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3. Статистичне забезпечення управління економікою.

4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6. Інформаційні технології в економіці.

  

Для участі в конференції Вам необхідно до 10 травня 2021 року надіслати:

  1.  Заявку на участь. 
  2. Доповідь та копію документа про оплату організаційного внеску для участі в конференції на адресу: Roman.Kulynych@gmail.com 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ

830 – 1000

реєстрація учасників конференції.

1000 – 1300

відкриття конференції – перше засідання.

1300 – 1400

перерва на обід.

1400 – 1700

друге засідання.

1700 – 1800

підсумкове засідання – закриття конференції.

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат на виготовлення роздаткових матеріалів Оргкомітетом стягується внесок у розмірі        250 грн. (у т.ч. ПДВ), який повинен бути перерахований на р/р UA718201720344221004200032328, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 14163438. Одержувач – Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; призначення платежу – конференція зі статистики

2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на науково-практичній конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

3. Збірник тез конференції планується видати до початку конференції та безкоштовно роздати учасникам, які безпосередньо взяли участь у ній. Решта учасників зможуть придбати, за їх бажанням, вказані матеріали на оплатній основі, зробивши відповідну заявку в Оргкомітет.

4. У авторів тез є додаткова можливість опублікувати статтю в науковому журналі Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". Вимоги до матеріалів можна переглянути за адресою http://www.univer.km.ua/vymogy.php. 


Приглашаем к сотрудничеству!

ХМЕЛЬНИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Международная научно-практическая конференция

"Статистические методы и информационные технологии анализа социально-экономического развития"

с изданием сборника материалов 

20 мая 2021, г. Хмельницкий 


Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в   21-й Международной научно-практической конференции "Статистические методы и информационные технологии анализа социально-экономического развития", которая состоится 20 мая 2021 года в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова.

Основные тематические направления:

1. Статистическая оценка взаимосвязи факторов и результативных показателей социально-экономического развития (прямая и обратная статистическая задача).

2. Оптимизация уровней факторов и результативных показателей.

3. Статистическое обеспечение управления экономикой.
4. Методы прогнозирования и моделирования социально-экономического развития.

5.Рейтинговая оценка социально-экономического развития.

6. Информационные технологии в экономике.

Для участия в конференции Вам необходимо до 10 мая 2021 отправить:

1. Заявку на участие. 
2. Доклад и копию документа об оплате организационного взноса для участия в конференции на адрес: Roman.Kulynych@gmail.comStimați colegi!Vă invităm să luați parte la la XXI CONFERINȚA TEORETICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ “Metode statistice și tehnologiiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice”  care va avea loc pe 20 mai 2021 în Universitatea de Administrare și Drept Leonid Iuzkov din Hmelinițc.

Secțiuni tematice:

1. Evaluarea statistică a corelației factorilor și a indicatorilor de dezvoltare social-economică.

2. Optimizarea nivelului factorilor și indicatorilor rezultativi.

3. Asigurarea statistică a gestiunii economiei.

4. Metode de prognozare și modelare a dezvoltării social-economice.

5. Evaluare prin reiting a dezvoltării social-economice.

6. Tehnologiile informaționale în economie.

 Limbile oficiale ale conferinței: engleză, ucraineascăromână și rusă.

Forma d epromovare a conferinței: cu participare și cu participare la distanță.

Pentru a putea participa la conferință  trebuie ca până pe date de 10 mai 2021 să trimiteți cererea de participare, lucrarea, forma eleectronocă a cererii, dovada de achitare a taxei conferinței pe adresa:  

cod poștal 29000, Ucraina , or. Hmelnițc,  str. Eroilor Maidona, nr.8. Catedra de matematică, statistică și tehnologii informaționale a Universitatea de Administrare și Drept Leonid Iuzkov din Hmelinițc,

        dr., prof.  Culinici Emilian Ivan

Tel:   +380973971280;

fax: (0382) 71-80-80,

 mail.: Roman.Kulynych@gmail.comWe invite you to cooperation!

Ukraine  Leonid Yuzkov Khmelnitsky University of Management and Law on May 20, 2021 will hold International scientific-practical Conference "Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic development". The conference will consider the theoretical and practical applications of two new statistical methods developed by Professor                  Omelyan I. Kulynych: the method statistical equations of dependencies and the method complex of statistical coefficients. The conference will provide statistical literature and computer software for described statistical methods developed by Professor Roman O. Kulynych. To participate in the Scholars and practice not only in Ukraine, but also from other countries.

Leonid Yuzkov Khmelnitsky University of Management and Law

Faculty of Management and Economics

Department of Mathematics, Statistics and Information Technologies 

International Scientific-practical conference

"Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic development" 

with the publication of collected materials 

May 20, 2021, Khmelnitsky, Ukraine 

Dear Colleagues!

We invite you to participate in the XXI International scientific-practical conference "Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic development" to be held on May 20, 2021 in Leonid Yuzkov Khmelnytsky University of Management and Law, Ukraine.

Main themes for the conference:

1. Statistical analysis of the relationship factors and performance indicators of socio-economic development (direct and inverse statistical problem).
2. Statistical forecasting and modeling of socio-economic development.
3. Statistical methods for the analysis of economic and financial activity.
4. Statistical Support Economic Management Regions.
5. The application of complex statistical coefficients to assess the impact of factors on the degree of sustainable socio-economic development.
6. The index analyzes patterns of socio-economic development.

To participate in the conference you need to May 10, 2021 send:

1. Application for participation.

2. The report and the copy of the payment of the registration fee for the conference addressed: Roman.Kulynych@gmail.com


ĉ
Рома Кулинич,
19 квіт. 2021 р., 01:50
ĉ
Рома Кулинич,
19 квіт. 2021 р., 01:50
ĉ
Рома Кулинич,
19 квіт. 2021 р., 01:50
ĉ
Рома Кулинич,
19 квіт. 2021 р., 01:50
Comments