Конференція 19.04.2012


    19 квітня 2012 року в стінах Хмельницького університету управління та права традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Донецька, Києва, Львова, Сум, Тернополя, Харкова та інших міст і областей України. Врочисто відкрив конференцію перший проректор з наукової роботи університету, доктор історичних наук Л. Л. Місінкевич. Леонід Леонідович звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О.І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему «Комплексна оцінка відносних величин виконання планів (завдань, нормативів)». 

Основні теоретичні напрями конференції: 
1.   Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку. 
2.   Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки. 
3.   Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ. 
4.   Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку. 
5.   Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки результатів соціально-економічного розвитку. 
6.   Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку. 

    Головна мета ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем. 
    У конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 84 учасники з усіх регіонів України, в числі яких 8 докторів та 35 кандидатів наук. 
Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності. 

Фотогалерея ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”


Список учасників ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” Хмельницький університет управління та права, 2012 рік

П.І.Б.

Тема доповіді

1.      

Кулинич О.І.

Комплексна оцінка відносних величин виконання планів (завдань, нормативів)

2.      

Бараник З.П.,

Войтко О.В.

Методичні засади оцінки збитків врожаю сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку

3.      

Гладун О.М., Плескач В.Ю.

Безробіття та злочинність: дослідження взаємозв’язку на районному рівні

4.      

Кулинич Р.О.

Комп’ютерне забезпечення статистичного оцінювання множинних залежностей економічних явищ та процесів

5.      

Домбровський С.Ф.

Нове в законодавстві про страхування сільськогосподарської продукції з державної підтримки

6.      

Кривошей В.В.

Використання індексного методу під час проведення оцінки ефективності управління трудовим капіталом підприємств ресторанного господарства

7.      

Пунько Б.М., Христук Ю.С.

Паритетно-порівняльний статистичний аналіз рівнів доходу і купівельної спроможності в столицях світу

8.      

Хомин П.Я., Палюх М.С.

Земельні відносини у дзеркалі статистики

9.      

Григорук П.М.

Методологічні аспекти побудови інтегрального показника

10.            

Редич О.В.

Методологія інтегральної згортки показників в  оцінюванні діяльності органів ДПС України

11.            

Соколик М.П.

Моделювання основних джерел доходів населення та його купівельної спроможності

12.            

Гончаренко Н.Г.

Статистико-економічний аналіз фонду оплати праці

13.            

Завада О.П.,

Мартин О.М.

Статистична оцінка чинників інноваційної діяльності в Україні

14.            

Заїкіна В.В.

Статистичне дослідження розподілів соціотипів

15.            

Павленко Ю.Є., Акуленко В.Л., Коп’єйко О.Ю.

Моделювання умов успішності стартапу інвестиційного проекту «Індустріальний парк «Свема»

16.            

Сайчук В.С.

Статистична оцінка чинників функціонування регіонального ринку праці

17.            

Яковлєв М.В.

Тести на надмірні значення-викиди в оцінці соціально-економічного розвитку пострадянських країн

18.            

Ящишина І.В.

Дослідження впливу інноваційних чинників на соціальні параметри розвитку країн

19.            

Чернушкіна О.О.

Мотиваційний моніторинг в управлінні трудовою поведінкою працівників

20.            

Длугопольський О.В.

Корупція і конкурентоспроможність національних економік: індексний аналіз

21.            

Овчиннікова О.Р., Хан О.О.

Статистичний аналіз та прогнозування міграційних процесів

22.            

Ключко І.О.,

Ключко Ю.В.

Врахування сезонних коливань при прогнозуванні нечисленних динамічних рядів

23.            

Андрейшина Н.Б.

Моделювання процесу розповсюдження шкідливих речовин в регіоні

24.            

Буторіна В.Б.

Оцінка результатів прикладних НДДКР

25.            

Данко-Ютіш Н.І.

Асиметрія регіонального розвитку: підходи до трактування сутності

26.            

Литвинова О.Б.

Гармонічний аналіз динаміки обсягу виручки від реалізації на підприємстві

27.            

Лотоцька Н.Г.

Статистична оцінка ефективності формування місцевих бюджетів

28.            

Мица Н.В.

Рейтинг енергоефективності регіонів України

29.            

Шнаревич О.І.

Моделі розподілу та використання паливно-енергетичних ресурсів і показники їх статистичного супроводження в регіоні

30.            

Васьків С.Ф.

Вибрані проблеми розвитку Польсько-Української транскордонної співпраці

31.            

Хвалинська В.В.

Дослідження структури населення України з використанням кластерного аналізу

32.            

Смолинець І.Б.

Індексний аналіз діяльності аграрних формувань львівської області у контексті конкурентоспроможності

33.            

Васильківський Д.М.

Оцінка соціально-економічних тенденцій підвищення економічного потенціалу підприємств

34.            

Гріневська С.М.

Статистичне прогнозування та моделювання економічних процесів саморозвитку регіону

35.            

Задорожна Р.П.

Динаміка депозитно-кредитних операцій комерційних банків України останнього десятиріччя

36.            

Кокодей Т.О.

Методи кількісно-якісного прогнозування розвитку середовища підприємства харчової галузі

37.            

Костецький Я.І.

Роль економіко-статистичних методів в аналізі сільськогосподарського виробництва

38.            

Кудрицька Н.В.

Статистичні методи визначення рівня розвитку автотранспортної інфраструктури регіонів України

39.            

Новак С.М.

Статистична оцінка параметрів моделі стохастичної рівноваги валютного ринку

40.            

Підгородецька С.М.

Комплекс підходів до оцінювання науково-технічного потенціалу підприємства

41.            

Степанкевич К.С.

До історії становлення індексного методу в світі та Російській імперії

42.            

Терещенко Г.І.

Статистична оцінка переказів трудових мігрантів на мікрорівні

43.            

Тищенко С.В.

Статистичний облік діяльності фермерського господарства

44.            

Хайлук С.О.

Ймовірнісно-статистична оцінка ефективності функціонування банківської системи

45.            

Яровий І.М.

Статистична оцінка деяких узагальнюючих показників соціально-економічного розвитку України в 2001-2010 рр.

46.            

Стасюк О.М.,

Бевз І.А.

Індексна оцінка конкурентоспроможності регіону та визначення коефіцієнту міжрегіональних диспропорцій

47.            

Яковлєва Ю.К., Закотнюк О.Л.

Статистична інформація: можливості та проблеми використання для наукових досліджень

48.            

Дубініна М.В., Митрюхіна Л.В.

Трудовий потенціал аграрних підприємств регіону як інституціональний чинник економічного розвитку

49.            

Божко С.І.

Енергетичний баланс як інформаційна та аналітична основа моніторингу енергетичного ринку

50.            

Бойко Ю.І.

Регулювання механізму формування податкових надходжень як об’єкта статистичного аналізу

51.            

Василенко Д.В.

Результати взаємодії деяких елементів регіональної економічної системи

52.            

Василенко О.В.

Основні чинники економічного розвитку регіону

53.            

Вірлич Є.М.

Статистичний аналіз динаміки виробництва та споживання продукції текстильного виробництва в Україні

54.            

Гернего Ю.О.

Кредитні ризики інноваційного розвитку суб’єкта господарювання

55.            

Гуськова І.Б.

Специфіка управління комунальною власністю

56.            

Данилко С.В.

Статистична оцінка результативності поводження з відходами виробництва

57.            

Дернова І.А.

Розрахунок реального ефективного обмінного курсу гривні

58.            

Жерибор Л.Л.

Особливості статистичного обліку виробництва сільськогосподарської продукції господарствами населення сільської місцевості

59.            

Купка О.В.

Статистична оцінка економічних ризиків за умов глобалізації

60.            

Лашкул І.Ю.

Ефективність управлінських рішень: вплив конкретних дій влади на показники статистики

61.            

Мальнева Б.Г.

Моніторинг реалізації регіональних цільових та комплексних програм Одеської області

62.            

Марциновська З.В.

Кореляційний аналіз розвитку готельного господарства України

63.            

Олійник Д.В.

Оцінка ефективності роботи органів виконавчої влади

64.            

Пішеніна К.К.

Шляхи впровадження науково-професійної ступеневої освіти як складової державного управління освітньою сферою

65.            

Романенко І.О.

Статистика трудової міграції населення України

66.            

Тимошенко Н.В.

Вплив відкритості органів місцевої влади на результативні показники соціально-економічного розвитку Одеського регіону

67.            

Глубіцька Т.В.

Статистична оцінка динаміки виробництва окремих видів хімічної продукції

68.            

Власенко Т.В.

Оптимізація виробничої структури організації аграрного профілю, як один з напрямків ринково-підприємницької трансформації

69.            

Лук’яниця І.Ю.

Аналіз систем технічного обслуговування і ремонту обладнання у машинобудуванні

70.            

Гаврись М.О.

Класифікація предметів прокату у складі основних засобів підприємств

71.            

Гіщак Т.Р.

Статистичне вивчення циклічних коливань у промисловості Львівської області

72.            

Басич Л.І.

Система управління конкурентоздатністю продукту на зовнішньому ринку

73.            

Терещук Т.А.

Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

74.            

Корепанов Г.С.

Методика оцінки інвестиційної привабливості регіонів України на основі теорії нечітких множин

75.            

Дмитрук Е.Ю.

Методи статистичного моделювання та експоненціального згладжування як основа прогнозування показників розвитку малого бізнесу (на прикладі Волинської області)

76.            

Осійчук І.С.

Статистичне дослідження динаміки показників безробіття в Україні

77.            

Шолойко Л.П.

Іноземні інвестиції та національна конкурентоспроможність

78.            

Ямкова В.В.

Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників стану і розвитку житлового фонду та житлового будівництва у Волинській області

Comments