Конференція 21.05.2015

       


 21 травня в стінах нашого Хмельницького університету управління та права традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Надали своє сприяння у проведенні конференції Університет економіки і підприємництва та Хмельницька обласна організація Спілки економістів України. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Києва, Харкова, Дніпропетровська, Тернополя та інших міст і областей України, а також Варшави, Іжевська та Мінська. Врочисто відкрила конференцію декан факультету управління та економіки, кандидат наук з державного управління наук, доцент І.Б. Ковтун. Ірина Броніславівна звернула особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О.І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему “Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей”. 
Основні теоретичні напрями конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).
2. Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.
3. Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ.
4. Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.
5. Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки впливу чинників на ступінь забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.
6. Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

Головна мета ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.
У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 44 учасники з усіх регіонів України, а також Росії, Білорусії та Польщі, в числі яких 8 докторів та 21 кандидатів наук.
Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

Конференція 2015


Список учасників

ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” Хмельницький університет управління та права, 2015 рік

П.І.Б

Тема доповіді

1

 Józef Oleński

Types of transborder economies and its impact on national economies in the light of official statistics

2

Андрейшина Наталія Борисівна, Безверхий Андрій Валерійович

Прогнозування економічної динаміки з урахуванням сезонності

3

Баланда Анатолій Людвигович, Трофимов Андрій Володимирович

Застосування лінійної моделі трансфертів у системі міжрегіонального перерозподілу доходів

4

Бевз Ірина Андріївна

Використання різних методів оцінки впливу факторів на рівень міжрегіональної диспропорційності економічного розвитку: порівняльна характеристика

5

Богуш Лариса Григорівна

Відмінності та пріоритети поліпшення житлових умов населення регіонів України

6

Бойко Ю. І.

Рейтингова оцінка як інформаційна база для обґрунтування програм регіонального розвитку

7

Гавриш В.П., Кашуба Олеся Григорівна

Використання методу анкетування для обґрунтування розширення місткості ринку взуття у Хмельницькій області

8

Джерелейко С.Д.

Статистичне забезпечення фінансової стійкості банку

9

Длугопольський о.в.

Global AgeWatch Index як індикатор благополучного життя літніх людей

10

Єрчик Н.Д.

Інформаційне забезпечення статистичних спостережень

11

Желавський О.Б., Желавська Н.В.

Імітаційна модель процесу прогнозування стійкого розвитку регіону

12

Заїкіна В.В.

Моделювання як метод наукового пізнання

13

Іванова Тетяна Миколаївна

Статистичне оцінювання малого бізнесу в Україні: регіональний аспект

14

Іриневич Юлія Валеріївна, Кикош Юлія Віліталієвна

Молодь на ринку праці України: статистичний аспект

15

Камінський В.І.

Статистичне прогнозування засобами МS Excel

16

Капітанець С.В.

Міжрегіональне співробітництво як модель соціально-економічного розвитку на шляху до сталої економіки

17

Катаєва С.Б.

Проблеми регіонального розвитку фондового ринку України

18

Кеменяш І.Г.

Втілення військового збору та прогнозування статистичного розвитку

19

Кисельов К.Ю.

Прогнозування сукупних витрат домогосподарства з урахуванням політики валютного курсу

20

Ключко І.О.

Інформаційна система фінансового аналізу

21

Корзик Павел Михайлович

Практические особенности вменения пропусков в панельных данных с помощью алгоритма MICE

22

Кулинич Омелян Іванович

Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей

23

Кулинич Р.О.

 

24

Кулинич Т.Б.

Індексний аналіз кількості розглянутих місцевими загальними судами цивільних справ з постановленням рішення

25

Надрага Василь Іванович

Демографічні ризики в контексті трудової міграції населення України

26

Носирєв Олександр Олександрович

Статистичні аспекти регіонального промислового розвитку

27

Нянько В.М.

Роль статистичних методів у процесі маркетингових досліджень

28

Ощепков О.П.

Статистичний облік в формуванні статистичної оцінки діяльності підприємств

29

Павленко Юрій Євгенович

Причинний аналіз у вирішенні проблем малих міст

30

Павлов Константин Викторович

Статистическое измерение развития наноэкономики

31

Панасенко И. В.

Использование кривых роста при моделировании и прогнозировании спроса

32

Послайко Н.І., Серединський М. Є.

Розробка програмного забезпечення для задачі формування та управління портфелем цінних паперів на основі двокритеріальної моделі

33

Потапкіна Леся Володимирівна

Статистична оцінка економічних показників засобами програмного забезпечення

34

Приданникова Юлія Євгеніївна

Поняття економічного зростання та матеріального добробуту населення, його види та чинники

35

Прокопова О.В., Костинська М.В., Твердохліб К.О.

Інтегральна оцінка рівня та якості життя населення

36

Руденко Ніна Іванівна, Терешкова Олена Вікторівна

Статистичне моделювання фінансового стану металургійного комплексу Дніпропетровського регіону в умовах економічної кризи

37

Скальський В.В., Адамів В.В.

Досвід проведення статистичних спостережень сільського господарства США та Канади

38

Скальський В.В., Карапка О.П.

Сучасна організація статистики сільського господарства у країнах ЄС

39

Федоришина Лариса Миколаївна, Дубинецька Світлана Миколаївна

Прогнозування тенденцій розвитку ринку праці

40

Філєр З.Ю., Мамренко А.В.

Вплив сонячної активності на економіку

41

Халецька Олеся Олександрівна

Методичні підходи до оцінки ефективності людського капіталу держави

42

Чайковська І.І.

Порівняльна оцінка системи управління знаннями підприємств

43

Шевчук Л.Т.

Статистична оцінка якості медичних послуг: підходи до удосконалення

44

Шнаревич О.І.

Статистичне вивчення соціально-економічних та енергетичних відмінностей українських ринків енергоресурсів в системі класифікації видів економічної діяльності в промисловості

Comments