Конференція 22.05.2014


       


 22 травня в стінах Хмельницького університету управління та права традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Донецька, Києва, Львова, Харкова та інших міст і областей України. 
Урочисто відкрив конференцію ректор університету, доктор юридичних наук, доцент О.М. Омельчук. Олег Миколайович звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О.І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему “Вибір статистичних методів для вивчення залежностей, прогнозування та комплексного оцінювання показників соціально-економічного розвитку. Основні теоретичні напрями конференції: 

1.       Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку.

2.       Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки.

3.       Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ.

4.       Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.

5.       Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки впливу чинників на ступінь забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

6.       Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку. 

Головна мета ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 38 учасників з усіх регіонів України, в числі яких 5 докторів та 23 кандидати наук.

Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

Конференція 2014


Список учасників

ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” Хмельницький університет управління та права, 2014 рік

П.І.Б

Тема доповіді

1.      

Кулинич О.І.

Вибір статистичних методів для вивчення залежностей, прогнозування та комплексного оцінювання показників соціально-економічного розвитку

2.      

Ящишина І.В.

Статистична оцінка впливу інноваційних чинників на соціально-економічний розвиток України

3.      

Кулинич Р.О.

Оцінка стійкості обмінного курсу валют

4.      

Домбровський С.Ф.

Основи регулювання бджільництва в Україні: правові та економічні аспекти

5.      

Тринько Р.І., Стадник М.Є.

Методика оцінки екологічної ситуації в умовах сталого розвитку

6.      

Буторіна В.Б.

Вплив науково-технічного потенціалу на результати промислового виробництва

7.      

Заїкіна В.В.

Аналіз проблем викладання математики у сучасному університеті економічного профілю

8.      

Овчиннікова О.Р.

Аналіз рядів динаміки на прикладі міграції населення Хмельницької області

9.      

Чайковська І.І.

Моделювання управління економічними системами

10.                                                                                                                                     

Чернушкіна О.О.

Рейтингове оцінювання діяльності промислових підприємств

11.                                                                                                                                     

Яковлєв М.В.

Порівняльний якісний аналіз (CQA) як метод дослідження суспільно-політичних трансформацій постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи

12.                                                                                                                                     

Гребелюк Т.Б.

Статистична оцінка показників розгляду цивільних справ місцевими загальними судами України

13.                                                                                                                                     

Гавриш В.П.,

Хом’як О.Г.

Соціальний захист як інструмент підвищення рівня життя населення

14.                                                                                                                                     

Мозолюк Н.І.

Моделювання економічної безпеки держави за параметрами інтелектуального потенціалу

15.                                                                                                                                     

Гнатик Я.Б.

Теоретичні детермінанти статистичного дослідження регіонального ринку автотранспортних послуг

16.                                                                                                                                     

Жукович І.А.

Використання комплексних індикаторів для аналізу та порівняння Smart-міст

17.                                                                                                                                     

Задорожна Р.П.

Удосконалення методологічних підходів до статистичного дослідження функціонування сектора фінансових корпорацій України в контексті запровадження СНР 2008

18.                                                                                                                                     

Кудрицька Н.В.

Моделі прогнозування обсягів інвестицій у  розвиток транспортно-дорожнього комплексу України

19.                                                                                                                                     

Надрага В.І.

Методичні засади статистичної оцінки соціальних ризиків

20.                                                                                                                                     

Соколик М.П.

Специфічні особливості економетричної моделі витрат домашніх господарств України

21.                                                                                                                                     

Ященко Л.О.

Розрахунок та прогнозування циклічної компоненти на прикладі чисельності населення України за допомогою спектрального аналізу

22.                                                                                                                                     

Книшенко Т.М., Гізатуллін А.М.

Виявлення атрактивних явищ в економічній системі на основі оцінювання динаміки форм розподілу структурних показників

23.                                                                                                                                     

Білоткач І.А., Багорка М.О., Міщерський Р.Г.

Індексний метод аналізу урожаю та урожайності сільськогосподарських культур

24.                                                                                                                                     

Ключко І.О.,

Ключко Ю.В.

Нова соціальна система управління

25.                                                                                                                                     

Послайко Н.І., Тичина О.В.

Автоматизація розрахунків вартості страхових послуг на основі математичних моделей коротко та довгострокового страхування життя

26.                                                                                                                                     

Білик Д.В.

Вплив нового методологічного підходу розрахунку оплати послуг фінансових посередників на ВВП України

27.                                                                                                                                     

Власенко Т.В.

Методичні підходи до проектування ефективної та продуктивної виробничої структури суб`єктів господарювання

28.                                                                                                                                     

Дерикот О.М.

Оцінка ефективності впливу основних чинників на розвиток підприємства при прийнятті управлінських рішень

29.                                                                                                                                     

Коваленко М.А.

Стан та розвиток малого підприємництва в Україні та Польщі

30.                                                                                                                                     

Свідер О.П.

Факторні моделі оцінки ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості

31.                                                                                                                                     

Єрчик Н.Д.

Статистичний аналіз національно-регіональної структури економіки України

32.                                                                                                                                     

Богуш Л.Г.

Інфраструктура соціокультурної діяльності як критерій оцінки суспільно-економічного розвитку України

 

 

Comments