Конференція 23.05.2013

23 травня в стінах Хмельницького університету управління та права традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Донецька, Києва, Львова, Сум, Тернополя, Харкова та інших міст і областей України. Урочисто відкрив конференцію ректор університету, кандидат юридичних наук, доцент О.М. Омельчук. Олег Миколайович звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О.І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему “Статистичні методи аналізу взаємозв’язку економічних явищ: характеристика передумов застосування”. Основні теоретичні напрями конференції:

1.Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку.

2.Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки.

3.Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ.

4.Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.

5.Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки результатів соціально-економічного розвитку.

6.Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

Головна мета ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 75 учасників з усіх регіонів України, в числі яких 6 докторів та 26 кандидатів наук.

Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

Конференція 2013


Список учасників ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” Хмельницький університет управління та права, 2013 рік

П.І.Б

Тема доповіді

1.         

Андел Ірина В’ячеславівна

Статистична оцінка чинників активізації оновлення основних засобів виробничої сфери регіону

2.         

Андрейшина Наталія Борисівна, Михайлова Анна Віталіївна

Використання «павутиноподібної» моделі при формуванні ціни на продукцію виробничого підприємства

3.         

Андрейшина Наталія Борисівна, Сушко Дмитрій Іванович

Прогнозування економічних показників торгівельного підприємства адаптивними моделями

4.         

Анісімова Ганна Володимирівна, Варнавська Влада Вадимівна

Забезпечення стійкого розвитку в Україні: оцінка проблем та факторів впливу

5.         

Антонюк Павло Петрович

Показники оцінки рівня соціальної безпеки промислових підприємств

6.         

Беліченко Світлана Петрівна, Піддубна Юлія Анатоліївна

Використання АВС-аналізу при дослідженні конкурентоспроможності у сфері вищої освіти

7.         

Бєгун Сергій Васильович, Сменковський Андрій Юрійович

Статистичні невизначеності в енергетиці України

8.         

Білик Дмитро Валентинович

Аналіз діяльності інституційних секторів економіки України

9.         

Буторіна Вероніка Борисівна

Вплив науково-технічного потенціалу на економічне зростання

10.      

Вайтекус Ольга Леонідівна

Методологічні підходи оцінки інноваційної активності

11.      

Гернего Юлія Олександрівна

Теоретичні моделі зменшення ризиків інвестиційних проектів

12.      

Горобець Олена Владленівна

Інформаційне забезпечення статистичного вивчення туристично-рекреаційної індустрії

13.      

Грабовський Андрій Володимирович

Основні тенденції розвитку демографічних процесів у Хмельницькій області

14.      

Гребєшкова Ірина Олександрівна

Застосування регресійного аналізу для визначення допустимого рівня податкового навантаження

15.      

Гріневська Світлана Миколаївна

Методи кореляційного і регресійного аналізу при вивченні взаємозв’язку процесів саморозвитку регіону та сталого розвитку

16.      

Гудковський С.Б.

Удосконалення механізму регулювання діяльності неприбуткових організацій

17.      

Дідух Дмитро Миколайович

Система показників аналізу інноваційної активності підприємств

18.      

Дмитрієва Ірина Олександрівна

Моделювання розвитку туристичної галузі України

19.      

Жукович Інна Анатоліївна

Інтегральна оцінка інноваційного розвитку регіонів: закордонний досвід

20.      

Заїкіна В. В.

Статистичне дослідження розподілу соціотипів за ознаками Рейніна

21.      

Закотнюк Оксана Леонідівна

Безробіття як показник непропорційного розвитку регіонального соціуму Донецького регіону

22.      

Капленко Галина Вікторівна

Статистична верифікація гіпотези про витіснення споживчих видатків домогосподарств державними закупівлями

23.      

Ключко Інна Омелянівна, Ключко Юлія Віталіївна

Статистичний аналіз економічних процесів в інформаційній системі фондового ринку

24.      

Кобилинська Тетяна Василівна

Статистика відходів в сільськогосподарському виробництві: регіональний аспект

25.      

Коваленко Марина Аліківна

Тенденції розвитку малого бізнесу малого бізнесу в Україні

26.      

Коленда Наталія Вікторівна

Прогнозування рівня соціальної безпеки населення в окремих регіонах

27.      

Колеснік Я. В.

Статистичне оцінювання достатності капіталу банків

28.      

Кудрицька Наталія Василівна

Прогнозування  обсягу перевезення вантажів за допомогою моделі Хольта та  трьохпараметричної моделі

29.      

Кулинич Омелян Іванович

Статистичні методи аналізу взаємозв’язку економічних явищ: характеристика передумов застосування

30.      

Кулинич Роман Омелянович

Методика міжнародних та міжрегіональних порівнянь результатів соціально-економічного розвитку

31.      

Лиса Оксана Ігорівна

Статистична оцінка основних засобів у Західному регіоні України

32.      

Маркович Наталія Василівна

Аграрні формування Львівщини та перспективи їх розвитку

33.      

Масич Лариса Олександрівна

Особенности построения индексных моделей в изучении динамики показателей преступности

34.      

Мельник Тетяна Юріївна

Рентабельність в системі оцінки і контролю фінансових результатів діяльності підприємства

35.      

Мица Наталія Василівна

Ціноутворення як важіль державного регулювання на ринку енергоресурсів

36.      

Мороз Юлія Юзефівна

Моніторинг структурних зрушень складових витрат в собівартості сільськогосподарської продукції

37.      

Овчиннікова Олена Русланівна

Метод головних компонент у виявленні чинників міграції висококваліфікованих кадрів

38.      

Павленко Юрій Євгенович, Александренко О.М., Ходак А.О., Леонова І.О., Прокудіна К.І.

Відродження міста на засадах інтелектуального завантаження Індустріального парку

39.      

Прокопова Олена Василівна, Костинська Маргарита Олександрівна

Методологічні основи статистичного прогнозування розвитку соціально-економічних явищ

40.      

Проскурович Оксана Василівна, Бойчук Віталій Анатолійович

Моделювання результативності господарської діяльності засобами кореляційно-регресійного аналізу

41.      

Романчук Наталія Миколаївна

Критерії бідності в оцінюванні заможних верств населення: статистичні підходи

42.      

Руденко Ніна Іванівна

Статистична оцінка взаємозв'язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку

43.      

Руденко Ніна Іванівна, Жукова Д.О.

 Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ

44.      

Руденко Ніна Іванівна, Невінчана Л.В.

Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області

45.      

Сайчук Віктор Степанович

Статистична оцінка та прогноз впливу транспортної системи на функціонування ринку туристичних послуг

46.      

Соколик Марія Петрівна

Економетричні моделі для оцінки видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні

47.      

Тарасова Валентина Віталіївна, Ковалевська Ірина Миколаївна

Статистична оцінка впливу екологічного стану  довкілля на соціально-економічний розвиток

48.      

Терешкова Олена Вікторівна

Статистичний аналіз впливу діяльності підприємств добувної галузі Дніпропетровського регіону на забруднення довкілля Кривбасу

49.      

Терешкова Олена Вікторівна

Проблеми оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості металургійних підприємств Дніпропетровського регіону

50.      

Терешкова Олена Вікторівна, Клочек Н.

Статистична оцінка зовнішньої торгівлі в Україні за допомогою індексного аналізу

51.      

Хачатурян Олена Сергіївна

Прогнозування зайнятості населення у сфері малого підприємництва

52.      

Цал-Цалко Юзеф Сигізмундович

Моніторинг структурних зрушень складових витрат на робочу силу

53.      

Цегельник Ніна Іванівна

Індексний аналіз цін на сільськогосподарську продукцію в системі розрахунків з покупцями

54.      

Чайковська Інна Ігорівна

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства

55.      

Чернушкіна Оксана Олександрівна

Особливості кадрового контролінгу промислового підприємства

56.      

Шамілева Лариса Леонідівна

Особенности построения динамических регрессионных моделей прогнозирования макроэкономических показателей

57.      

Ярова Валентина Василівна

«Ефект деградації» коефіцієнтів регресії і перевірка адекватності багатофакторних моделей взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку

58.      

Яровий Ігор Миколайович, Омелюх Олександр Васильович

Адаптація моделей державного регулювання соціально-економічного розвитку США, Японії, ЄС, КНР до українських реалій

59.      

Ященко Людмила Олександрівна

Google Trends – новітня технологія для аналізу тенденцій та прогнозів щодо популярності статистичної науки

Comments