Конференція 23.05.2019

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція
«Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку»

23 травня в стінах нашого університету традиційно розпочала свою роботу щорічна Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки.
Цьогорічна конференція набула статусу міжнародної оскільки нашими партнерами виступили: Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Університет економіки і підприємництва, а також Хмельницька обласна організація спілки економістів України.
Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Києва, Харкова та інших міст і областей України та Молдови. Врочисто відкрив конференцію проректор Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидат історичних наук, доцент Леонтій Ілліч Чорний. Леонтій Ілліч звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему: «Метод статистичних рівнянь залежностей: функціональні можливості та критерії застосування». Основні теоретичні напрями конференції:

1. Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).
2. Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.
3. Статистичне забезпечення управління економікою.
4. Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.
5. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.
6. Інформаційні технології в економіці.

Головна мета ХIХ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.
У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 79 учасників з усіх регіонів України та Молдови, в числі яких 10 докторів та 38 кандидатів наук.
Така увага до нашої Міжнародної науково-практичної конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.


Список учасників

ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції

“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, 2019 р.

Кулинич О.І.

Метод статистичних рівнянь залежностей: функціональні можливості та критерії застосування

Синчак В.П.

Фінансове забезпечення територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації

Кулинич Р.О.

Оптимізація фондоозброєності на основі статистичної функціональної теоретичної моделі виробничої функції

Movilă I.

Cercetarea statistică a problemelor adaptării profesionale a specialiştilor la întreprindere cu utilizarea SPSS

Movilă I., Grosu V.

Modelarea strategiei investiţionale a întreprinderii în baza aplicaţiei web „Strateg-Invest”

Бараник З.П., Гопкало Б.С.

Статистичний аналіз видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення України

Хамська Л.О.

Соціально-економічне становище Хмельницької області у 2018 році

Ковтун І.Б., Терещенко Т.В.

Механізм забезпечення економічної безпеки регіону

Нянько В.М.

Статистичні методи оцінки розвитку вантажних перевезень автомобільним транспортом

Трифонова О.В., Трушкіна Н.В.

Удосконалення управління взаємовідносинами з постачальниками з використанням інформаційних технологій

Ліснічук О.А., Капітанець С.В.

Використання економіко-математичного моделювання та статистичного аналізу для фінансової діагностики підприємства

Приданникова Ю.Є.

Статистична оцінка взаємозв'язку чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту населення методом статистичних рівнянь залежностей

Чайковська І.І.

Статистичний метод оцінки ризику

Лановий А.О.

Теоретичні аспекти статистичного забезпечення управління соціальною інфраструктурою в умовах децентралізації

Виговський Л.А.

Соціологічні дослідження як засіб маніпуляції свідомістю виборців

Олійник І.В.

До проблеми соціологічних досліджень децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Україні

Garbuz V.

Dimensionarea pieței forței de muncă sub aspectul inserției tinerilor

Григорук П.М.

Використання трендових моделей для прогнозування показників будівельної галузі Хмельницької області

Пила В.І.

Щодо стимулювання розвитку економіки України

Чмир О.С.

Впровадження цифрових технологій у наукову та освітню діяльність

Фасолько Т.М., Сем’янчук П.М.

Інтелектуалізація як інтенсифікатор виробничих факторів

Корюгін А.В.

Удосконалення управління якістю  надання послуг в системі менеджменту підприємства

Ткачук Н.М.

Ентропійна умова самоорганізаційних процесів у банківській системі

Самарічева Т.А.

Прогнозування податкових зобов’язань із застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу

Ярмоленко Ю.Ю.

Методичні підходи до податкових розрахунків з бюджетного відшкодування ПДВ сільськогосподарським підприємствам

Рзаєв Г.І., Слива А.В.

Статистичне забезпечення управління: процес побудови та складові

Рзаєв Г.І., Дубік І.Г.

Управління підприємством: статистичне забезпечення та аналітична підтримка

Рзаєв Г.І., Столяр Б.М.

Статистична підтримка управління підприємством за сучасних умов

Рзаєва Т.Г., Беркута О.А.

Статистична оцінка взаємозв'язку чинників й результативних показників соціально-економічного розвитку: переваги та перспективи використання

Рзаєва Т.Г., Корольчук І.І.

Аналітичне спрямування результатів прогнозування та планування соціально-економічного розвитку

Рзаєва Т.Г., Сереветник О.В.

Аналітичні можливості статистичних методів для прийняття управлінських рішень

Федорчук О.С.

Принципи формування змісту інформатичної підготовки майбутніх правознавців

Михайлов В.С., Єфімова В.В.

Взаємодія емпіричної соціології і статистики: приклад військово-соціологічних досліджень

Suslenco A.

Inovaţiile – un traseu spre o economie prosperă

Бобровник В.М., Петрик О.М.

Статистичний інструментарій забезпечення процесу оптимізації асортименту продукції

Гуменюк О.Г.

Статистичний метод соціометрії у психологічних дослідженнях

Жукович І.А.

Академічний рейтинг всесвітніх університетів – європейський стандарт: методологія та результати

Колеснік Я.В.

Основні підходи до розробки сучасних статистичних методик оцінювання ефективності банківської діяльності

Потапкіна Л.В.

Числові методи побудови інтерполяційних многочленів в економічній практиці

Стасюк О.М.

Індикатори оцінки впровадження систем автоматичного контролю швидкості в процесі цифрових трансформацій в транспортному секторі

Цебень Р.Л.

Стан внутрішнього аудиту в умовах застосування інформаційних технологій

Янковий В.О.

Статистична процедура вибору між моделями Кобба-Дугласа і CES-функції в економічному дослідженні

Іващенко П.О.

Прогнозування за методом ковзного фокуса

Бережна Л.В., Снитюк О.І.

Cashless в Україні: концепція, напрями та перспективи

Chiseliov L.A.

Criterii de evaluare a eficienței de marketing în cadrul întreprinderilor

Федяй Н.О.

Показники цифрових трансформацій у сфері моніторингу та підвищення якості перевезень транспортом

Чмирьова Л.Ю.

Індикатори цифрових трансформацій у сфері інтелектуальних транспортних засобів та автоматизованих систем оплати на транспорті

Фасолько Т.М., Кушнір О.К.

Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності

Підлісна Т.В.

Державна служба України сучасні тенденції в реформуванні

Кудельський В.Е.

Сегменти моделювання збалансованого розвитку підприємства

Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П.

Рейтингування регіонів України за рівнем економічної безпеки

Крушинська А.В.

Кластерний аналіз туристичних центрів України

Бучковська Я.Г.

До питання про обґрунтування форм фінансування дошкільної освіти

Гінчук Л. І.

Принципи забезпечення якості процесів виробництва статистичної інформації про адміністративні правопорушення

Граматович Ю. В.

Прогнозування ринку праці

Cara E., Shishkan N.

The potential for convergence of the economy of the Republic of Moldova

Pȃrțachi I., Leahu A.

Statistica şi locul ei in economia cunoaşterii ca instrument de gȃndire inteligentă

Panis O.

Analytical review of monetary policy transmission mechanisms revizuirea analitică a mecanismelor de transmisie a politicii monetare

Veveriță I.

Analiza și evoluția sistemului bancar al republicii Moldova

Nichitcin C., Cazac I.

Domenii prioritare și tendințe de dezvoltare în atragerea investițiilor în mun. edineț

конференція 2019Comments