Конференція 24.05.2018


ХVІІI Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” 
24 травня в стінах нашого університету традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Києва, Харкова та інших міст і областей України. Врочисто відкрив конференцію Перший проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права, доктор історичних наук, професор Леонід Леонідович Місінкевич. Леонід Леонідович звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему: «Вибір найкращого статистичного рівняння залежності». Основні теоретичні напрями конференції:

 

1.                Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.                Статистичне забезпечення управління економікою.

3.                Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

4.                Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

5.                Інформаційні технології в економіці.

 

Головна мета ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, 24 учасники з усіх регіонів України, в числі яких 7 докторів та 8 кандидатів наук.

Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.


 Список учасників

ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

“Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, 2018 р.

 

 

Кулинич О.І.

Вибір найкращого статистичного рівняння залежності

Бараник З.П.,

Карабанова О.В.

Статистичне оцінювання компоненти зайнятості трудового потенціалу

Кулинич Р.О.

Економічні нормативні та прогнозні розрахунки методом статистичних рівнянь залежностей

Овчиннікова О.Р.,

Хан О.О.

Нечітке моделювання на прикладі оцінювання рівня життя населення

Рижа Т.В.,

Федорчук О.С.

Результативні показники діяльності ВНЗ у фінансуванні за результатами діяльності

Фасолько Т.М.,

Сем’янчук П.М.

Теоретичні основи моделювання державного управління

Чайковська І.І.

Застосування статистичних ігор при формуванні команди проекту в умовах невизначеності

Приданникова Ю.Є.

Теоретичні аспекти статистичного вивчення економічного зростання та матеріального добробуту населення

Ярмоленко Ю.Ю.

Статистично-економічний аналіз невідшкодованого бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Григорук П.М.

Характеристика інноваційного розвитку Одеської області

Мовіле І.,

Сусленко А.

Статистична оцінка розвитку основних галузей, які формують валовий внутрішній продукт республіки Молдова

Посохов І.М.,

Іващенко П.О.,

Іванова В.Б.

Циклічність інноваційної активності підприємств України

Михайлов В.С.,

Єфімова В. В.

Методологічні проблеми побудови рейтингових оцінок у військовій сфері

Кобилинська Т.В.

Екологічна модернізація сільськогосподарської діяльності підприємств України

Колеснік Я. В.

Теоретико-методологічні основи побудови статистичного забезпечення управління діяльністю банків

Панасенко І.В.

Статистичне оцінювання економічного росту в освіті

Багрій К. Л.

Особливості статистичної вибірки в маркетингових дослідженнях

Лановий А. О.

Система показників статистичного вивчення розвитку об’єднаних громад
Comments