Конференція 26.05.2016

       


 26 травня в стінах нашого університету традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Києва, Харкова, Одеси, Чернігова та інших міст і областей України, а також Іжевська. Врочисто відкрив конференцію перший проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права, доктор історичних наук, професор Леонід Леонідович Місінкевич. Леонід Леонідович звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему: «Статистичне моделювання соціально-економічного розвитку (на регіональному/ районному рівні)». Основні теоретичні напрями конференції:

 

1.                Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.                Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

3.                Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв’язку соціально-економічних явищ.

4.                Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.

5.                Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки впливу чинників на ступінь забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

6.                Факторний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

 

Головна мета ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 30 учасників з усіх регіонів України, а також Росії, в числі яких 8 докторів та 12 кандидатів наук.

Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.Список учасників

Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” Хмельницький університет управління та права, 2016 рік

Кулинич О. І.

Статистичне моделювання соціально-економічного розвитку (на регіональному/ районному рівні)

Кулинич Р. О.

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей при виконанні курсових і дипломних робіт для оцінки взаємозв’язку економічних явищ

Бараник З. П.

Статистична оцінка впливу соціально-економічних факторів на рівень трудової міграції

Чайковська І. І.

Застосування методів «Нечислової статистики» в системі управління знаннями підприємства

Потапкіна Л. В.

Програми для роботи з побудовою графіків та розробка на їх основі економічних прогнозів

Бабенко Б. І.,

Миронов О. В.,

Корнійчук О. О.

Деякі правові аспекти щодо провадження безконтактного митного контролю в Державній фіскальній службі України

Домбровський С. Ф.

Про роль і особливості документації в належній організації правової роботи та діяльності юридичної служби

Заїкіна В. В.

Акмеологічний підхід до підготовки менеджерів при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ

Семениченко Ю. К.

Застосування статистичних методів для оцінки впливу чинників на ступінь забезпечення сталого розвитку банківської установи

Тараненко Л. С.

Особливості державно-правового регулювання сільськогосподарської дорадчої служби в Україні

Ощепков О. П.,

Магденко С. О.

Оцінка динаміки розвитку підприємств м'ясопереробної галузі України

Гавриш В. П.,

Бузецька Т. А.

Діагностика стану соціального захисту населення України

Гавриш В. П.,

Проскурівська В. П.

Економічна криза в Україні та її причини

Гнап А. М.

Концепція «Розумне місто», як відправна точка для розвитку регіону, на прикладі рішень компанії IBM

Крепчук І. М.

Оцінка інвестиційної привабливості Подільського регіону

Михайлов В. С.

Методологічні питання вибіркових спостережень домогосподарств у сфері сільського господарства: садівництво і городництво

Пунько Б. М.

Статистичні таблиці об’єктивного обліку динаміки агро-лісоземлекористування в Україні XXI століття

Тарасова В. В.,

Ковалевська І. М.

Рейтингова оцінка екологічного стану довкілля України

Павлов К. В.

Оценка инвестиций и инноваций интенсивного и экстенсивного типа

Янковий В. О.

Оптимізація фондоозброєності на базі виробничої функції Кобба-Дугласа і CES-функції

Іванова Т. М.

Безробіття серед молоді: регіональний аспект

Ключко І. О.

Маркетинг як інформаційна підсистема банківського менеджменту

Капленко Г. В.

Прогнозування як функція менеджменту

Іриневич Ю. В.

Чинники впливу на формування молодіжного ринку праці

Карабанoва О. В.

Доходи населення як фактор розвитку трудового потенціалу

Галузинська О. Г.

Формування інформаційної бази платіжного та зовнішньоторговельного балансу

Герцог П. Ю.

Аспекти статистичного аналізу ринку житлового будівництва в Україні


Comments