Конференція 26.05.2017

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Статистична оцінка соціально-економічного розвитку»

 

26 травня в стінах нашого університету традиційно розпочала свою роботу щорічна Всеукраїнська конференція “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки. Цей захід вкотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Києва, Харкова та інших міст і областей України. Врочисто відкрив конференцію ректор Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Академії наук вищої освіти України Олег Миколайович Омельчук. Олег Миколайович звернув особливу увагу на провідну роль статистики, як науки, в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Вів конференцію провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович також виступив з доповіддю на тему: «Побудова функціональних моделей економічних явищ – прикладне підтвердження можливостей методу статистичних рівнянь залежностей». Основні теоретичні напрями конференції:

1.                Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.                Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

3.                Статистичні методи аналізу господарсько-фінансової діяльності.

4.                Статистичне забезпечення управління економікою регіонів.

5.                Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки впливу чинників на ступінь забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

6.                Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

 Головна мета ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 34 учасники з усіх регіонів України, а також Росії, в числі яких 7 докторів та 12 кандидатів наук.

Така увага до нашої Всеукраїнської конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності. Список учасників

Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” Хмельницький університет управління та права, 2017 рік

 

 

Кулинич О. І.

Побудова функціональних моделей економічних явищ – прикладне підтвердження можливостей методу статистичних рівнянь залежностей

Бараник З.П.

Методологічні підходи статистичного оцінювання результативності досягнення цілей і завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Кулинич Р.О.

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінки динаміки індексу регіонального людського розвитку Хмельницької області

Синчак В.П.

Податковий тягар як фіскальний показник впливу на соціально-економічний розвиток

Капленко Г.В.

З історії висвітлення в статистичній та економічній літературі питання про логіко-економічний зміст параметрів регресії

Кобилинська Т.В.

Статистичне оцінювання обсягів викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності

Фасолько Т.М.

Статистичне моделювання взаємозв’язку чинників попиту і пропозиції економічного зростання

Чайковська І.І.

Матрична модель управління рівнем професійних знань працівників

Приданникова Ю.Є.

Application of an index method for assessment of impact of inflation on expected household income

Базалійська Н.П.

Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для визначення показників трудової поведінки персоналу

Волянська-Савчук Л.В.,

Оржиховська С.

Ретроспективний огляд теорій зайнятості населення

Волянська-Савчук Л.В.,

Шаховал О.С.

Передумови реформування житлово-комунального господарства

Михайлов В.С.

Торговельний баланс України: статистичні оцінки

Пунько Б.М.

Статистичні таблиці об’єктивного обліку динаміки агро-лісоземлекористування в Україні XXI століття

Рудченко О.Ю.,

Новиков В.В.

Статистичне відстеження процесів реформування відносин власності в Україні

Матковський С.О.,

Васьків С.Ф.

Статистичне дослідження малого прикордонного руху на українсько-польському транскордонні

Ощепков О.П.,

Магденко С.О.

Оцінка динаміки розвитку підприємств м'ясопереробної галузі України

Корепанов Г.С.

Чинники інвестиційної привабливості регіонів України

Панасенко І.В.

Моделювання результатів діяльності підприємств сфери послуг

П'ята Л.Л.

Аналіз існуючих концептуальних підходів дослідження соціально-економічного розвитку регіонів

Черненко Д.І.

Обґрунтування системи статистичних показників кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні

Журавльов О.В.

Концепція “Великих даних” в статистичному моделюванні

Корепанов О.С.,

Чала Т.Г.

Проблеми статистичного оцінювання трудової діяльності

Лазебник Ю.О.,

Чала Т.Г.

Статистичні індикатори недовикористання робочої сили

Чала Т.Г.,

Федорченко Т.Ф.

Статистичний аналіз інвестиційної діяльності як чинника економічного розвитку та конкурентоспроможності України

Галузинська О.Г.

Формування інформаційної бази платіжного та зовнішньоторговельного балансу

Карабанoва O.В.

Статистичне прогнозування обсягів трудового потенціалу України

Кикош Ю.В.

Обґрунтування цільових показників стану надання послуг населенню Державної стратегії регіонального розвитку

Степанюк А.С.

Статистичний аналіз попиту та пропозиції робочої сили Полтавської області у розрізі професійних груп

Ярмоленко Ю.Ю.

Статистично-економічна оцінка відшкодування ПДВ у регіонах в умовах фінансової нестабільності

Беспалова А.В.

Вдосконалення формування державного замовлення для потреб зміцнення оборонно-промислового комплексу  України

Іриневич Ю.В.

Прогноз цільових показників Державної стратегії регіонального розвитку

Столєтова І.Г.

Напрями вдосконалення інформаціно-аналітичного забезпечення стратегічного планування регіонального розвитку

Comments