Оцінка одночинникових залежностей економічних явищ та процесів методом статистичних рівнянь залежностей


ІНСТРУКЦІЯ ДО КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ:“МЕТОД СТАТИСТИЧНИХ РІВНЯНЬ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ”

 

Дискета вміщує файл “Метод_СРЗ”.xls

Розмір файлу “Метод_СРЗ”.xls 793 кб (повний розмір 815 104 байт)

Тип: лист Microsoft Excel

Ім’я MS-DOS: МЕТОД_~1.xls

Атрибути: тільки для читання, архівний

ОПИС ПРОГРАМИ

Сфера застосування: аналіз параметрів і оцінок одночинникової (лінійної та нелінійної) залежності, моделювання і прогнозування явищ і процесів в економіці, природничих науках, медицині, техніці.

Призначення: програма “Метод статистичних рівнянь залежностей” призначена для підбору найкращого рівняння одночинникової залежності та подальшого моделювання і прогнозування на основі вихідних даних варіаційних або динамічних рядів.

Функціональні можливості: програма дозволяє здійснювати вибір найкращої функції одночинникової залежності, графічного її зображення та на цій основі здійснення моделювання і прогнозування.

Основні технічні характеристики:

  • Операційне середовище: Windows 98 і вище;
  •  Програма Microsoft Excel 98 і вище;
  • Режим роботи: діалоговий;
  • Мова програмування: Visual Basic for Applications.

Програма написана на мові VBA і реалізована в середовищі Microsoft Excel та представляє собою окремі макроси, послідовний запуск яких призводить до розв’язання поставлених перед методом статистичних рівнянь залежностей завдань. Програма: “Метод статистичних рівнянь залежностей” потребує знайомства користувача з операційною системою Microsoft Windows і додатком Microsoft Excel та наявності комп’ютера з операційною системою Microsoft Windows 98 (або пізніші версії) ,МЕ, NT, 2000, XP і Microsoft Excel 2000, 2002 та вище.

Програма реалізована в об’єктній моделі Excel, з застосуванням основних понять і прийомів програмування на об’єктно-орієнтованій мові програмування Visual Basic for Application (VBA). Програма є автоматизованою інформаційною системою по опрацюванню і аналізу даних та знаходженню оптимального рішення (найкращого рівняння одночинникової залежності). Функціональними можливостями програми: “Метод статистичних рівнянь залежностей” є:

  • можливість введення даних для подальшого аналізу за допомогою методу статистичних рівнянь залежностей, шляхом інтерактивного спілкування системи: користувач-комп'ютер.
  • автоматичний розрахунок оцінок і параметрів в табличній формі, що є позитивним моментом, оскільки це вносить ясність і доступність розуміння користувачем висновків, які пропонує програма.
  • знаходження найкращого (оптимального) аналітичного вираження реального взаємозв'язку явищ, шляхом підбору рівняння одночинникової залежності (лінійної чи криволінійної).
  • можливість перерахунку всіх параметрів та оцінок в автоматичному режимі при однаковій кількості спостережень та візуалізації отриманих нових результатів.
  • побудова графіку залежності за результатами проведеного аналізу та автоматична побудова нового графіку в результаті зміни вхідних даних.
  • можливість проведення нормативних та прогнозних розрахунків рівнів чинників та результативних показників.

 

відео на українській мові:

відео на російській мові: 

 

Завантажити:

1.Методстатистичних рівнянь залежностей для 14 функцій взаємозв"язку.

 

Система формул методу статистичних рівнянь залежностей
Comments