Конференція 01.06.2023

ХХIII Міжнародна науково-практична конференція «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку» 

01 червня 2023 р. Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, спільно з партнерами, традиційно проведено щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки.

Конференція є міжнародною, оскільки нашими партнерами виступили: Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Ясський університет імені Олександра Іоана Кузи, Інститут економічних і соціальних досліджень ім. Георге Зане.

Захід цьогоріч дистанційно зібрав, в стінах Університету та режимі відео-конференції, найвідоміших представників наукових шкіл України, Молдови та Румунії.

Учасники конференції вели розмову про провідну роль статистики, як науки та практики, в сучасному розвитку ринкових відносин. Особливої уваги було надано темі досягнення країнами-учасницями конференції 17 глобальних Цілей сталого розвитку, зокрема екології та освіти, а також викликам пов’язаних з пандемією й війною.

Доктор економічних наук, професор Р.О. Кулинич виступив з доповіддю на тему: «Теорія комплексних статистичних коефіцієнтів». Живий інтерес та обговорення викликали тези учасників пленарного засідання:

1. Правова статистика як інструмент формування ефективної кримінальної політики” – Омельчук Олег Миколайович, ректор, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Академії наук вищої освіти України, Президент Міжнародної громадської організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників».

2. Інформаційне забезпечення вирішення завдань територіального управління” – Герасименко Сергій Сергійович, завідувач кафедри, д.е.н., професор, Національна академія статистики, обліку та аудиту.

3. Reziliența întreprinderilor în era digitală” Agheorghiesei (Corodeanu) Daniela și Țugui Alexandru, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

4. Податкові обмеження спрощеної системи оподаткування класифікаційної ознаки «за умовами та обставинами» на час воєнного стану та післявоєнний період” – Синчак В. П., д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова.

Основні теоретичні напрями конференції:

1.       Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.       Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3.       Статистичне забезпечення управління економікою.

4.       Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5.       Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6.       Інформаційні технології в економіці.

 

Головна мета XXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 42 учасники з України, Молдови та Румунії, в числі яких 17 докторів та 14 кандидатів наук.

Така увага до нашої Міжнародної науково-практичної конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

За результатами проведення конференції буде підготовлено узагальнення, а також з метою поширення результатів міжнародної науково-практичної конференції збірник матеріалів конференції буде надісланий на адресу бібліотек провідних економічних закладів вищої освіти та на адресу органів державної влади за профілем тематики конференції.

ХХIII Міжнародна науково-практична конференція «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку» присвячено світлій памяті відомого українського вченого, педагога, економіста, статистика, розробника двох методів статистики доктора економічних наук, професора Кулинича Омеляна Івановича.


Деталі проведеної конференції

До вашого ознайомлення наводимо деталі проведеної конференції.Програма 2023.pdf
Збір 2023.pdf