Конференція 21.05.2020

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку»

21 травня Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, спільно з партнерами, традиційно проведено щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, організатором якої виступає кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки.

Ювілейна двадцята конференція є міжнародною, оскільки нашими партнерами виступили: Бельцький державний університет імені Алеку Руссо, Молдовська економічна академія, Університет економіки і підприємництва, Хмельницька обласна організація спілки економістів України, Ясський університет імені Олександра Іоана Кузи, Інститут економічних і соціальних досліджень ім. Георге Зане.

Захід цьогоріч дистанційно зібрав, в режимі відео-конференції, найвідоміших представників наукових шкіл України (Києва, Харкова, Дніпра та інших міст і областей України), Молдови та Румунії.

Учасники конференції вели розмову про провідну роль статистики, як науки та практики, в сучасному розвитку ринкових відносин. Особливої уваги було надано темі досягнення країнами-учасницями конференції 17 глобальних Цілей сталого розвитку, зокрема екології та освіти, а також викликам пов’язаних з пандемією.

Провідний науковець в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О. І. Кулинич. Омелян Іванович виступив з доповіддю на тему: «Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінювання взаємозв’язку економічних явищ». Живий інтерес та обговорення викликали тези учасників пленарного засідання:

1.     Agheorghiesei Daniela-Tatiana, Asandului Laura Anca, Asandului Gabriel “Sustenabilitatea în instituțiile de învățământ superior. Bune practici în universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România”.

2.     Синчак В. П., Грехова О. В. “Посилення ролі статистики у підготовці публічних управлінців за дуальною формою навчання”.

3.     Дорогая И. И. “Концепция устойчивого развития и управление изменениями компании”.

4.     Мовилэ И. В. “Университеты в условиях пандемии Covid-19: сравнительный анализ инструментов дистанционного образования”.

5.     Кобилинська Т. В. “Статистичне забезпечення зміни клімату”.

6.     Єлісєєва О. К., Єлісєєв Є.Ю. “Сучасний стан онлайн-навчання і перспективи розвитку”.

Основні теоретичні напрями конференції: 

1.       Статистична оцінка взаємозв’язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку (пряма та обернена статистична задача).

2.       Оптимізація рівнів чинників та результативних показників.

3.       Статистичне забезпечення управління економікою.

4.       Методи прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку.

5.       Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку.

6.       Інформаційні технології в економіці.

  Головна мета ХХ Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, вдосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У Конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій, загалом 70 учасників з усіх регіонів України, Молдови та Румунії, в числі яких 18 докторів та 25 кандидатів наук.

Така увага до нашої Міжнародної науково-практичної конференції невипадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині додаткової актуальності.

За результатами проведення конференції буде підготовлено узагальнення, а також з метою поширення результатів міжнародної науково-практичної конференції збірник матеріалів конференції буде надісланий на адресу бібліотек провідних економічних закладів вищої освіти та на адресу органів державної влади за профілем тематики конференції.

Фотоальбом конференції


Список учасників конференції

1)           Кулинич О.І.-Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінювання взаємозв’язку економічних явищ

2)           Agheorghiesei D.-T., Asandului L. A., Asandului G.-Sustenabilitatea în instituțiile de învățământ superior. Bune practici în universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

3)           Синчак В. П., Грехова О. В.-Посилення ролі статистики у підготовці публічних управлінців за дуальною формою навчання

4)           Дорогая И. И.-Концепция устойчивого развития и управление изменениями компании

5)           Dospinescu N., Dospinescu O.-Tehnologii informaționale pentru sprijinirea educatiei in perioada Covid-19

6)           Мовилэ И. В.-Университеты в условиях пандемии Covid-19: сравнительный анализ инструментов дистанционного образования

7)           Михайлов В.С.-Насім Талеб: деякі концепти у сфері статистики та інших науках

8)           Войнаренко М. П.-Кластерні технології у формуванні стратегії економічного розвитку за умов суперечливих глобалізаційних процесів

9)           Doncean M.-Cerințele Uniunii Europene faţă de România pe linia dezvoltării durabile şi implicaţiile ce decurg pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

10)       Кобилинська Т. В., Кобилинський В.М.-Статистичне забезпечення зміни клімату

11)       Garbuz V.-Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova

12)       Горбачук В.М., Казіміров М.А., Лугін С.І.-Питання оцінювання валового нагромадження капіталу регіонів України на даних 2012–2018 рр.

13)       Кулинич Р. О.-Метод статистичних рівнянь залежностей: критерії застосування та основні функції

14)       Suslenco A.-Merchandisingul o interfață a întreprinderii competitive

15)       Билаш Л. Л. -Ключевые концепции команд и командообразования: значение виртуальных команд

16)       Янковий В. О.-Особливості статистичного дослідження фондоозброєності у машинобудуванні України

17)       Grițco D., Dumbravanu L.-Analiza influenței structurii capitalului asupra situației financiare a întreprinderii

18)       Єлісєєва О. К., Єлісєєв Є.Ю.-Сучасний стан онлайн-навчання і перспективи розвитку

19)       Nichitcin C., Cazac I.-Rolul creditării în finanțarea investițiilor sectorului privat al Republicii Moldova

20)       Котелник А. П., Билаш Л. Л.-Эффективное командное сотрудничество в условиях информационной эпохи: значение гибкой методологии построения команд в бизнес – организациях

21)       Amarfii-Railean N.-Artificial intelligence applications in financial diagnosis and analysis methods

22)       Єлісєєва О. К., Бабак К. О.-Сучасний стан ринку кредитних послуг України

23)       Григорак М.Ю., Трушкіна Н.В.-CRM-система як інструмент цифрової трансформації логістичного сервісу

24)       Чайковська І.І.-Необхідність використання економіко-математичних методів і моделей при підготовці фахівців з економіки та управління

25)       Саричев В. І., Дзюба Д. В.-Інноваційна діяльність як провідний чинник сталого розвитку

26)       Єлісєєва О. К., Сiтенко В. О.-Ризики в аудитi та їх оцінка

27)       Branașco N.-Piața muncii din Republica Moldova: realități și perspective

28)       Ткачук Н. М.-Статистична оцінка процесів консолідації банків

29)       Потапкіна Л. В.-Факторний аналіз та імітаційне моделювання для дослідження економічних процесів

30)       Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П.-Рейтингування регіонів України за рівнем екологічної безпеки

31)       Фасолько Т. М., Сем’янчук П. М.-Моделювання втрат і розчарувань туриста у поведінковій теорії

32)       Гребінська С. І., Зуб М. Я.-Статистичне забезпечення інфраструктури регіональних ринків праці України

33)       Іванов Р. В., Мушин І. М., Качура К. О.-Застосування інформаційних технологій для оптимізації бізнес-процесів на підприємстві

34)       Федорчук О.С.-Реалії використання хмарних технологій в управлінні навчальним процесом

35)       Кудельський В. Е.-Особливості використання бренд-орієнтованої системи управління підприємством

36)       Требик Л.П.-Показники ефективності програм підвищення кваліфікації для учасників професійного навчання у дистанційній формі

37)       Приданникова Ю. Є.-Статистичні підходи до теоретичного визначення економічного зростання та матеріального добробуту населення

38)       Борозенець М.І.-Система показників сталого розвитку громадського транспорту як фактор верифікації процесів прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку міст

39)       Бесчастна Д. О., Асонкіна Є. В., Патока Г. В.-Факторний аналіз у дослідженні банківської сфери України

40)       Берцюх М. З.-Оцінювання ефективності діяльності національної поліції України

41)       Бесчастна Д.О., Галац П.В., Мазниця В.О.-Економіко-статистичний аналіз ринку кредитних послуг

42)       Гордєєва-Герасимова Л. Ю., Савченко Д. В.-Управління структурою власного капіталу підприємства

43)       Бесчастна Д.О., Капуста Є.В., Кузьміна Д.А.-Оцінка ринку банківських послуг України

44)       Нянько В.М., Капітанець С.В.-Сучасні інструменти інтернет-маркетингу щодо просування бренду та особливості використання статистичних параметрів

45)       Корюгін А. В.-Удосконалення управління змінами на підприємстві

46)       Бесчастна Д.О., Цимбал А.В., Андрущенко В.О.-Інтегральне оцінювання рівня виробництва сільськогосподарської продукції країн ЄС

47)       Крушинська А. В.-Проблематика та особливості ведення статистики туристичної галузі

48)       Джулій Л.В., Білорусець Л.М.-Використання інформаційних технологій у дослідженнях кризових економічних явищ та впливу пандемії

49)       Граматович Ю. В.-Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на регіональний розвиток

50)       Джулій Л.В., Білорусець Л.М., Ємчук Л.В.-Комп’ютерна форма обліку в інформаційному забезпеченні системи управління підприємством

51)       Ярмоленко Ю. Ю.-Удосконалення нормативно-правових актів з бюджетного відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам як альтернатива податковим розривам з виконання Державного бюджету

52)       Цебень Р.Л.-Сучасні інформаційні технології аудиту