Новини сайту

Запрошення до навчання в аспірантурі зі статистики (економіка)

Шановні колеги!

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова оголошує у 2023 р. прийом до аспірантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 051 Економіка.

Вартість навчання в аспірантурі уточнюйте в приймальній комісії.

До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вишу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.

Програма підготовки передбачає:

1.  Навчання за індивідуальними планами.

2.  Висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій.

3.  Використання наукової бази університету.

4.  Забезпечення науковою та навчально-методичною літературою.

5.  Публікацію наукових досліджень у часописі хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».

Документи, необхідні для вступу в аспірантуру:

Термін подачі документів до 21.08.2023 р. Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки, спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити, а також наукового керівника.

До заяви подаються такі документи:

1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта).

2. Копія довідки про ідентифікаційний код.

3. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копію диплома про визнання).

4. Особовий листок з обліку кадрів, 2 кольорові фотокартки (розміром 3x4 см).

5. Наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.

6. Автобіографія.

7. Копія трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи*.

8. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми)*.

9. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу)*.

10. Посвідчення про складені кандидатські іспити*.

* за наявності.

Заяву в паперовій формі; паспорт; військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних; документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього вступник подає особисто до приймальної комісії.

Детальніше за телефонами: 0382-708080, 0973971280 – д.е.н., проф. Кулинич Роман Омелянович

В Інтернет: http://www.univer.km.ua/, http://www.kulynych.in.ua/

 Ми з радістю допоможемо Вам зробити вірний вибір наукового шляху!

XXІІІ МНПК зі статистики

Шановні колеги! XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку” відбулася 01 червня 2023 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

Розсилка збірника тез за результатами конференції

15 червня 2019 р. було здійснено розсилку поштою збірників тез учасникам XIX Міжнародної науково-практичної конференції “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”. Бажаємо учасникам конференції та зацікавленим у розвитку статистичної науки теплого й доброго літа і міцного здоров'я!

We invite you to cooperation! - Feb 13, 2013 6:51:59 PM

International Year of Statistics - Jan 29, 2013 9:10:7 AM

З днем студента! - Nov 17, 2011 6:21:38 PM