Відеоінстуркція комп’ютерної програми “Метод статистичних рівнянь залежностей” (множинні і одночинникові залежності)

Дата публікації допису: Apr 05, 2017 8:7:46 PM

Забезпечено користувачів комп’ютерної програми “Метод статистичних рівнянь залежностей” (множинні і одночинникові залежності) відеоінстуркцією за допомогою Youtube у співпраці з талановитим студентом Денисом Крижанівським. Завантажити та ознайомитися з програмою Ви можете сайті: www.kulynych.in.ua

Особливістю даної програми є оцінка одночинникових залежностей економічних явищ та процесів методом статистичних рівнянь залежностей на основі комп’ютерної програми: “Метод статистичних рівнянь залежностей”  (версії Microsoft Excel від 2007). Запуск макросів: www.youtube.com/watch?v=snaemqYpZDc

Більше на сайті: www.kulynych.in.ua

Відеоінструкція до користування комп'ютерною програмою: “Метод статистичних рівнянь залежностей” (одночинникові та множинні рівняння залежностей).

Сфера застосування: аналіз параметрів і оцінок одночинникової та множинної (лінійної та нелінійної) залежності, моделювання і прогнозування явищ і процесів в економіці, природничих науках, медицині, техніці. 

Призначення: програма “Метод статистичних рівнянь залежностей” призначена для підбору найкращого рівняння одночинникової та множинної залежності та подальшого моделювання і прогнозування на основі вихідних даних варіаційних або динамічних рядів. 

Функціональні можливості: програма дозволяє здійснювати вибір найкращої функції одночинникової та множинної залежності, графічного її зображення та на цій основі здійснення моделювання і прогнозування.