ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.10 - статистика

Дата публікації допису: Oct 04, 2017 10:18:29 AM

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.10 - статистика І. Формула спеціальності:  Наукова спеціальність, змістом якої є дослідження на основі кількісних характеристик закономірностей формування, розвитку та взаємозв'язку масових соціально-економічних явищ і процесів.

ІІ. Напрями досліджень:

1. Теоретико-методологічні основи статистичного дослідження економічних і соціальних явищ та процесів.

2. Механізм формування статистичних закономірностей.

3. Методологія статистичних досліджень як база побудови методичного забезпечення.

4. Використання статистичних методів за умов невизначеності.

5. Адаптація методичного забезпечення до специфіки соціально-економічних явищ і процесів, інформаційної бази та об'єктів управління.

6. Програмно-методологічні й організаційні засади статистичного спостереження у відповідності з потребами різних рівнів управління економікою.

7. Спеціально організовані спостереження в економічній, соціальній і демографічній статистиці (переписи, вибіркові обстеження, моніторинги) за економічними, соціальними, демографічними й екологічними явищами та процесами.

8. Методи перевірки та забезпечення достовірності, вірогідності, актуальності та своєчасності статистичної інформації.

9. Теоретико-методологічні засади побудови системи статистичних показників соціально-економічного розвитку.

10. Комплексне використання системи статистичних показників в аналізі структури, динаміки та взаємозв'язків соціально-економічних процесів.

11. Програмно-методологічні й організаційні засади типології складних соціально-економічних явищ та процесів, принципи взаємодії класифікацій та групувань в процесі статистичного дослідження. Основні класифікації в економічній статистиці, гармонізація їх із міжнародними стандартами.

12. Формування інтегрованих структурних систем на базі типології структурних елементів відповідно до потреб управління.

13. Методологія побудови статистичних таблиць і графіків як форми відображення стану, структури, тенденцій розвитку соціально-економічних і демографічних явищ.

14. Аналіз динаміки структури й оцінювання структурних зрушень у виробництві, розподілі і використанні матеріальних, фінансових і трудових ресурсів; у соціальних і демографічних процесах.

15. Методологія розбудови рядів розподілу як інформаційної бази статистичного дослідження закономірностей розподілу в економічній, соціальній і демографічній статистиці.

16. Методологія вимірювання варіації соціально-економічних явищ.

17. Оцінювання диференціації суб'єктів господарювання за результатами виробництва та фінансовим станом; регіонів - за рівнем соціально-економічного розвитку, населення - за добробутом.

18. Статистичне забезпечення управління збалансованістю соціально-економічного розвитку.

19. Статистичне забезпечення управління пропорційним розвитком економіки.

20. Методологія статистичного оцінювання взаємозв'язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів різними методами в статиці і динаміці.

21. Методологія використання непараметричних методів для вимірювання статистики взаємозв'язків соціально-економічних явищ.

22. Методологія статистичного дослідження закономірностей динаміки соціально-економічних явищ.

23. Методологія індексного аналізу в соціально-економічних дослідження.

24. Статистичне дослідження ефективності соціально-економічного розвитку.

25. Методологія статистичного дослідження сезонності соціально-економічних явищ і процесів.

26. Методологія статистичного прогнозування соціально-економічних явищ і процесів.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

економічні науки.