Щодо оформлення References

Дата публікації допису: Jan 20, 2016 9:52:25 PM

Щодо оформлення References

Книжки, монографії

 

Україномовні та росіськомовні книжки

 

Прізвище, І.О. (рік), Назва книжки транслітом курсивом [Назва англійською мовою], версія (номер) видання, назва видавництва, місто, країна.

 

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської  кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

 

Приклади

Один автор:

Ivanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

 

Книжки іноді мають друге чи інше видання, то

Якщо це друге видання (2-ое издание) книжки:

Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 2nd ed, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Якщо це третє видання (3-е издание) книжки:

Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 3rd ed, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

 

 

Два автора:

Ivanov, V.V. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Три автора:

Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Чотири автора:

Govorov, S.N. Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

 

Англомовні

Прізвище, І. (рік), Назва книжки курсивом, версія (номер) видання, назва видавництва, місто, країна.

Приклади

Один автор:

Backer, J. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

Якщо це друге видання книжки, то

Backer, J. (1988), Effective management, 2nd ed, Pan Books, London, UK.

Якщо це третє видання книжки, то

Backer, J. (1988), Effective management, 3rd ed, Pan Books, London, UK.

 

Два автора:

Backer, J. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

Три автора:

Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

Чотири автора:

Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

 

 

Статті в друкованих періодичних виданнях

 

Україномовні та росіськомовні статті

 

Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті англійською в англійських лапках (кавычках)”, Назва видання транслітерація або англійськезареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської  кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

 

Приклади

Один автор:

Ivanov, V.Ye. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Два автора:

Ivanov, V.V. and Petrov, E.P. (1993), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Три автора:

Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Чотири автора:

Govorov, S.N. Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

 

Англомовні

 

Прізвище, І. (рік), “Назва статті в англійських лапках (кавычках)”, Назва видання, vol. номер журналу, no. номер випуску  (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

Приклади

Backer, J. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

Два автора:

Backer, J. and Cramer, C. (1993), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

Три автора:

Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, no. 1, pp. 41–45.

Чотири автора:

Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

 

 

Матеріали конференцій

 

Україномовні та російськомовні конфереції

 

Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті в англійських лапках (кавычках)”, назва збірки матеріалів конференції транслітерація курсив [назва в перекладі у квадратних дужках], назва конференції в транслітерації [назва в перекладі] або англійська назва для міжнародних конференцій, місто, країна, дата проведення , pp. номери сторінок.

 

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської  кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

 

Приклад

Petrov, O.Ye. and Ivanov, A.B. (2012), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 37–51.

 

(при іншій кількості авторів – оформлення авторів як у друкованних статтях)

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

Англійськомовні конференції

 

Прізвище, І. (рік), “Назва статті (доповіді) в англійських лапках (кавычках)”, назва конференції курсивом, організатор конференції, місто, країна, дата проведення, pp. номери сторінок.

 

Приклад

Backer, J. (2012), “Managing relationship quality”, QUIS5 Quality in Services Conference, University of London, London, pp. 11-14.

 

(при іншій кількості авторів – оформлення авторів як у друкованних статтях)

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

 

Статті в електронних періодичних виданнях та в інших електронних ресурсах

 

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської  кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

 

- електронне періодичне видання

 

Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті англійською в англійських лапках (кавычках)”, Назва видання транслітерація або англійськезареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).

 

Приклад

 

Ivanov, V.V. and Petrov, E.P. (2013), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 4 Aug 2013).

 

(при іншій кількості авторів – оформлення авторів як у друкованних статтях)

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

 

- інші електронні ресурси

 

Назва ресурсу (рік), “Назва статті (матеріалу) в англійських лапках (кавычках)“, available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).

 

Якщо назва ресурсу чи назва статті (матеріалу) на електронному ресурсі не мають оригінального англійського перекладу, то можливо скористатися транслітерацією.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської  кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

 

Приклад

 

The official site of Dnepropetrovsk Regional State Administration (2011), “News of the region“, available at: http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E8?opendocument (Accessed 4 January 2011).

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

 

Дисертації та автореферати

 

- дисертації

Прізвище, І.О. (рік), “Назва англійською в англійських лапках (кавычках), Abstract of вчений ступінь dissertation, назва спеціальності, назвауніверситету (інституту), місто, країна.

 

Приклад

 

Petrov, I.N. (2009), “Development of World Economy, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

 

- автореферати

Прізвище, І.О. (рік), “Назва англійською в англійських лапках (кавычках), вчений ступінь Thesis, назва спеціальності, назва університету (інституту), місто, країна.

 

Приклад

 

Petrov, I.N. (2009), “Development of World Economy, Ph.D. Thesis, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

 

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

 

Закони, постанови, збірки документів

 

- закони, постанови

 

Які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

 

Приклади

 

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 29 August 2013).

 

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).

 

Які розміщені в друкованих засобах:

 

Приклад

 

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015",  Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73., p. 2715.

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

 

- збірки документів

 

Які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

 

Приклади

 

Ministry of Finance of Ukraine (2013), “Performance indicators of the State and the consolidated budget of Ukraine for 2010-2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/file/link/328305/file/DBU_ZBU.pdf (Accessed 22 august 2013).

 

Ministry of Finance of Ukraine (2012), “Information of the Ministry of Finance of Ukraine for the implementation of the State Budget of Ukraine for 2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=330818&cat_id=330817 (Accessed 21 august 2013).

 

Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available at:http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (Accessed 29August 2013).

 

Які розміщені в друкованих засобах:

 

Приклад

 

State Statistics Service of Ukraine (2009), "Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini 2008. Statystychnyj zbirnyk" [Research and innovation activity in Ukraine 2008. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”