Прикладні аспекти застосування методу статистичних рівнянь залежностей

Метод статистичних рівнянь залежностей – статистичний метод аналізу причинних взаємозв'язків економічних явищ і процесів. На відміну від математичного методу кореляційного і регресійного аналізу, основою якого є лінійна алгебра, застосування методу статистичних рівнянь залежностей ґрунтується на обчисленні коефіцієнтів порівняння, які визначають через відношення окремих значень однойменної ознаки до його мінімального або максимального рівня.

      Розглянемо детальніше прикладне застосування методу статистичних рівнянь залежностей. До уваги пропонується перелік наукових праць, де автори застосовують метод статистичних рівнянь залежностей для статистичного аналізу взаємозв’язків природничих та суспільних явищ і процесів, їх моделювання й прогнозування (табл.1). 

Таблиця 1

Прикладне застосування методу статистичних рівнянь залежностей

    За результатами аналізу сучасних методологічних підходів статистичного оцінювання взаємозв’язків, обґрунтовано, що до статистичних методів, які дозволяють з достатньою достовірністю оцінити взаємозв’язки мікро- і макроекономічних показників та на цій основі прогнозувати й моделювати їх розвиток у майбутньому періоді, потрібно віднести, поряд з математичним методом кореляційно-регресійного аналізу, метод статистичних рівнянь залежностей, який можна застосовувати як для малочисельної, так і багаточисельної сукупності. Метод статистичних рівнянь залежностей є статистичним методом аналізу функціональних та кореляційних взаємозв’язків, який ґрунтується на статистичних коефіцієнтах порівняння. За результатами розгляду прикладних аспектів застосування цього методу як в Україні, так і в країнах СНД, здійснено наступні узагальнення.

    1. Використання статистичних методів для оцінки взаємозв’язку економічних явищ дає змогу краще зрозуміти господарські явища і процеси, що дозволяє більш достовірно обґрунтовувати управлінські рішення та прогнози.

    2. Об’єктивну характеристику взаємозв’язку і взаємовпливу економічних явищ можуть забезпечити тільки правильно підібрані статистичні методи.

    3. Основними методами для кількісної оцінки взаємозв’язків, прогнозуванні та моделюванні економічних явищ є регресійний і кореляційний аналіз та статистичні рівняння залежностей.

    4. Метод комплексних статистичних коефіцієнтів може бути успішно використаний для оцінки результатів господарської діяльності фірм, підприємств і організацій, показників соціально-економічного розвитку регіонів, країн у міждержавному порівнянні, виконання планів виробництва асортименту продукції, рівномірності її постачання, для оцінки стійкості курсу валют, акцій, цінних паперів та ефективності їх купівлі і продажу. 

Шановні друзі! Якщо Вам відомі приклади застосування методу статистичних рівнянь залежностей, а також методу комплексних статистичних коефіцієнтів, прохання надати вичерпну інформацію про такі факти. 

Або для цього скористайтесь наступною формою.