Комп’ютерна програма “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів”

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНИХ СТАТИСТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

 

ІНСТРУКЦІЯ

 

ДО КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ:

“МЕТОД КОМПЛЕКСНИХ СТАТИСТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ”

Комп’ютерна програма “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів” представлена виконавчим файлом “КСК.exe”.

І. Підготовка програми до роботи.

1. Дистрибутивний диск містить необхідні компоненти для інсталяції програми “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів” на комп’ютер, а саме: один або декілька cab-файлів, файли “Setup.lst”

та “Setup.exe”. 2. Відкриваємо програму-інсталятор “Setup.exe”, яка встановить програму “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів” на Ваш комп’ютер. Інсталяція характеризується наступними аспектами. Це, перш за все, вибір місця розташування встановлення програми на жорсткому диску комп’ютера , а також вибір групи програм серед інстальованих.

3. При виборі меню “Пуск” у розділі “Програми” знаходимо пункт “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів – КСК” та відкриваємо файл “КСК.exe”.

ІІ. Введення даних.

Введення вихідних даних для розрахунку комплексного коефіцієнта вагомості відхилень характеризується наступними аспектами: вибір необхідної структури таблиці статистичних даних, введенням переліку об’єктів дослідження, а також списку та значень показників, за якими буде проведено комплексну оцінку з урахуванням впливу окремого показника на загальний рейтинг. Введення необхідної інформації проводиться з клавіатури або файлу.

ІІІ. Визначення рейтингу.

Розрахунок комплексного коефіцієнта вагомості відхилень та визначення місць окремих об’єктів дослідження в їх сукупності за допомогою методу комплексних статистичних коефіцієнтів відбувається в табличній формі. Для цього натиснемо на панелі інструментів кнопку: “Розрахунок”. Програма надає можливість зберегти та роздрукувати дані аналізу.

IV. Виклик контекстної допомоги.

Виклик контекстної допомоги по роботі з програмою відбувається натисканням на панелі інструментів кнопки: “Допомога”.

V. Вихід з програми.

Вихід з програми відбувається натисканням на панелі інструментів кнопки: “Вихід”.

 

ОПИС ПРОГРАМИ

Сфера застосування: комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку (показників господарсько-фінансової діяльності) підприємств (установ, організацій), адміністративно-територіальних одиниць (регіонів), країн у міждержавному порівнянні.

Призначення. Програма “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів” призначена для визначення рейтингу окремого об’єкта дослідження в їх сукупності за встановленим переліком показників, що його характеризують, на основі синтезуючого показника – комплексного коефіцієнта вагомості відхилень. Функціональні можливості: програма дозволяє визначити місця окремих об’єктів дослідження з метою узагальнюючої оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності (соціально-економічного розвитку) та прийняття управлінських рішень.

Основні технічні характеристики. Програма “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів” розроблена в середовищі Visual Basic та потребує знайомства користувача з операційною системою Microsoft Windows та наявності комп’ютера з операційною системою Microsoft Windows 98 (або пізніші версії). Програма є автоматизованою інформаційною системою по опрацюванню і аналізу даних та визначенню рейтингової оцінки. Функціональними можливостями програми: “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів” є: можливість введення даних для подальшого аналізу за допомогою методу комплексних статистичних коефіцієнтів, шляхом інтерактивного спілкування системи: користувач-комп’ютер; автоматичний розрахунок комплексного коефіцієнта вагомості відхилень та визначення місць окремих об’єктів дослідження в їх сукупності в табличній формі, що є позитивним моментом, оскільки це вносить ясність і доступність розуміння користувачем висновків, які пропонує програма.

 

Завантажити:

 

2. Метод комплексних статистичних коефіцієнтів.