Оцінка множинних залежностей економічних явищ та процесів методом статистичних рівнянь залежностей

ІНСТРУКЦІЯ ДО КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ:“МЕТОД СТАТИСТИЧНИХ РІВНЯНЬ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ”

 

Файл “Method_Kulynycha_М”.xls

Тип: лист Microsoft Excel

Атрибути: тільки для читання, архівний

Інструкція МСРЗ М

ОПИС ПРОГРАМИ

Сфера застосування: аналіз параметрів і оцінок одночинникової та множинної (лінійної та нелінійної) залежності, моделювання і прогнозування явищ і процесів в економіці, природничих науках, медицині, техніці.

Призначення: програма “Метод статистичних рівнянь залежностей” призначена для підбору найкращого рівняння одночинникової та множинної залежності та подальшого моделювання і прогнозування на основі вихідних даних варіаційних або динамічних рядів.

Функціональні можливості: програма дозволяє здійснювати вибір найкращої функції одночинникової та множинної залежності, графічного її зображення та на цій основі здійснення моделювання і прогнозування.

Основні технічні характеристики:

- Операційне середовище: Windows;

- Програма Microsoft Excel;

- Режим роботи: діалоговий;

- Мова програмування: Visual Basic for Applications.

Відеоінструкція

 українською мовою