Оцінка одночинникових залежностей економічних явищ та процесів методом статистичних рівнянь залежностей

ІНСТРУКЦІЯ ДО КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ПРОГРАМОЮ:“МЕТОД СТАТИСТИЧНИХ РІВНЯНЬ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ”

 

Дискета вміщує файл “Метод_СРЗ”.xls

Розмір файлу “Метод_СРЗ”.xls 793 кб (повний розмір 815 104 байт)

Тип: лист Microsoft Excel

Ім’я MS-DOS: МЕТОД_~1.xls

Атрибути: тільки для читання, архівний

Інструкція МСРЗ 1

ОПИС ПРОГРАМИ

Сфера застосування: аналіз параметрів і оцінок одночинникової (лінійної та нелінійної) залежності, моделювання і прогнозування явищ і процесів в економіці, природничих науках, медицині, техніці.

Призначення: програма “Метод статистичних рівнянь залежностей” призначена для підбору найкращого рівняння одночинникової залежності та подальшого моделювання і прогнозування на основі вихідних даних варіаційних або динамічних рядів.

Функціональні можливості: програма дозволяє здійснювати вибір найкращої функції одночинникової залежності, графічного її зображення та на цій основі здійснення моделювання і прогнозування.

Основні технічні характеристики:

Програма написана на мові VBA і реалізована в середовищі Microsoft Excel та представляє собою окремі макроси, послідовний запуск яких призводить до розв’язання поставлених перед методом статистичних рівнянь залежностей завдань. Програма: “Метод статистичних рівнянь залежностей” потребує знайомства користувача з операційною системою Microsoft Windows і додатком Microsoft Excel та наявності комп’ютера з операційною системою Microsoft Windows 98 (або пізніші версії) ,МЕ, NT, 2000, XP і Microsoft Excel 2000, 2002 та вище.

Програма реалізована в об’єктній моделі Excel, з застосуванням основних понять і прийомів програмування на об’єктно-орієнтованій мові програмування Visual Basic for Application (VBA). Програма є автоматизованою інформаційною системою по опрацюванню і аналізу даних та знаходженню оптимального рішення (найкращого рівняння одночинникової залежності). Функціональними можливостями програми: “Метод статистичних рівнянь залежностей” є:

відеоінструкція на українській мові: