Про нас

До Вашої уваги на сайті розміщено інформацію зі статистичної науки та її розвитку. Це зокрема: про щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Статистична оцінка соціально-економічного розвитку", яка традиційно проходить у Хмельницькому університеті управління та права, організатором якої є кафедра математики, статистики та інформаційних технологій. Також наведено інформацію про такі методи як: метод статистичних рівнянь залежностей та метод комплексних статистичних коефіцієнтів, а також про приклади їх застосування у науковій та практичній діяльності. Для завантаження надано відповідне комп'ютерне забезпечення зазначених вище методів та інструкції до користування цими комп'ютерними програмами.

Кулинич Омелян Іванович - 1940-2022 рр. -  український статистик, доктор економічних наук, професор, автор двох статистичних методів: метод статистичних рівнянь залежностей та метод комплексних статистичних коефіцієнтів. Автор понад 200-т наукових праць (загальним обсягом понад 400 друк. арк.) з соціально-економічного розвитку країни, методології статистики та економетрії, серед яких одна монографічна праця, п'ять видань підручників «Теорія статистики» та вісім навчальних посібників. Підготовлено понад 100 навчально-методичних праць.

 Кулиничем О. І. створено два нових статистичних методи: метод статистичних рівнянь залежностей та метод комплексних статистичних коефіцієнтів, які успішно застосовуються в науково-педагогічній і практичній діяльності. Після опублікування першого видання підручника «Теорія статистики» (1992 р.), розроблені ним методи використовуються в Україні та за кордоном аспірантами і докторантами для захисту дисертаційних робіт. На базі створених нових статистичних методів функціонує наукова школа професора О. І. Кулинича, основні здобутки якої стосуються прикладного застосування методу статистичних рівнянь залежностей та методу комплексних статистичних коефіцієнтів.

Більше у wikipedia.

Кулинич Роман Омелянович – професор, доктор економічних наук. Закінчив Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна. Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.10 – Статистика на тему: “Статистичний аналізу взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України”. Автор комп’ютерної програми “Метод статистичних рівнянь залежностей” та “Метод комплексних статистичних коефіцієнтів”. 

Працює над наступними науково-практичними проблемами: 

- статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України: методологія аналізу взаємозв’язку показників;

- статистичні методи кількісного взаємозв’язку соціально-економічних явищ і процесів; 

- статистичне оцінювання взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України; 

- економетричний аналіз.

Загальна кількість опублікованих наукових праць складає 90 робіт, серед яких дві одноосібні монографії “Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку”, “Статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку”. Разом з професором, доктором економічних наук Омеляном Івановичем Кулиничем є співавтором п'яти перевидань підручника “Теорія статистики”, затверджених Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів.

За наукову та навчальну діяльність нагороджений почесною грамотою виконавчого комітету Хмельницької міської ради та грамотою Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

orcid.org/0000-0001-7687-8766

Гугл академія